V neděli 19. 8. 2018 v 10.30 hodin bude sloužena poutní mše svatá ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Zpívat bude chrámový sbor z Podbořan s varhanním doprovodem pana Františka Baráka.

V neděli 12. 8. 2018 v 15.00 hodin bude sloužena poutní mše svatá v Podlesicích v kostele sv. Vavřince.

V sobotu 11. 8. 2018 v 15.00 hodin bude sloužena poutní mše svatá v Želině v kostele sv. Vavřince.

V pondělí 9. 7. 2018 v 17.15 hod. ve farním kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani bude Jakub Karel Berka OPraem. sloužit děkovnou mši svatou při příležitosti třicátého výročí primiční mše.
Po mši sv. bude příležitost setkání na děkanství. Srdečně zveme.

Čtvrtek 5. 7. 2018, Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
- v Kadani bude mše sv. v 8.30 hodin
- v Mašťově bude mše sv. v 10.30 hodin
- Večerní mše svatá v Kadani nebude.

Neděle 1. 7. 2018
- mše svatá ve farním kostele Povýšení Sv. kříže bude mimořádně již v 8.00 hod.
- poutní mše sv. v kapli Panny Marie Pomocné na Vintířovském vrchu bude v 10.00 hod.
- mše svatá v Mašťově bude mimořádně v 16.00 hod.

Sobota 30. 6. 2018, 15.00 hodin mše svatá ve františkánském kostele.
Vstup klášterní fortnou.


Facebook Oblastní charita Kadaň