25. 3. 2018 Květná neděle - začínáme bohoslužbu před kostelem (pro každého budou k dispozici 1-2 ratolesti kočiček)

V sobotu 24. 3. 2018 v 15.00 hodin začne v kostele Povýšení Sv. Kříže pobožnost Křížové cesty, která bude zakončena v kostele 14ti sv. Pomocníků.
Modlitba za obyvatele našeho města. Srdečně zveme ke společné modlitbě.


Facebook Oblastní charita Kadaň