Duchovní služby

Pro nemocné

"Je-li někdo z vás nemocen, ať povolá k sobě kněze církve a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; a modlitba víry uzdraví nemocného. Pán mu ulehčí a je-li v hříších, budou mu odpuštěny" (Jak 5, 14n).

a) pro křesťany- viz svátosti, pomazání nemocných

b) pro ostatní - Modlitba za nemocného

Jak se dívají křesťané na nemoc? V katechismu najdeme hutnou, ale jistě nevyčerpávající odpověď:

„Nemoc a utrpení vždy patřily k nejvážnějším problémům, které podrobují lidský život zkoušce. V nemoci člověk zakouší vlastní bezmocnost, vlastní meze a svou ohroženost. Každá nemoc nám může dát zahlédnout smrt. Nemoc může vést k úzkosti, k uzavření se do sebe, někdy dokonce k zoufalství a vzpouře proti Bohu. Může však také napomáhat člověku k větší zralosti, pomoci mu rozlišit v jeho životě, co není podstatné, aby se zaměřil na to, co je důležité. Velmi často nemoc vyvolává otázky smyslu života, hodnocení, úvahy a také hledání Boha a návrat k němu .“

Co platí pro nemocnici, platí i pro ty, kteří jsou upoutáni na lůžko doma, v domově pro seniory.

Nemusíte být věřící, pokřtění a tak dále. Můžete se cítit jen osamělí, nepochopení, zmatení situací, do které vás nemoc přivedla. V takovém případě můžete zavolat kněze.

Nebude vás obracet na víru, nebude si za svou službu účtovat nějaké peníze. Možná nebude mnoho mluvit, ale vyslechne vás, bude s vámi. Vždyť jeden druhého zvláště v náročných chvílích svého života potřebujeme. Ježíš dal křesťanům příkaz: „Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.“

Výuka náboženství pro děti

Je určena dětem od 6 let. ( od začátku povinné školní docházky)

Probíhá každý pátek od 15:00 do 16:00 (kromě prázdnin) ve farní budově- viz kontakty.

Duchovní rozhovory, katechismus pro dospělé

Zajímáte se o křesťanskou spiritualitu?

Kladete si mnoho otázek o smyslu života, utrpení a bolesti o duchovním světě?

Vedete zajímavé diskuse na téma náboženství se svými přáteli, které ve vás vyvolávají mnoho nezodpovězených otázek?

Studujete a máte napsat referát o křesťanství, Katolické církvi apod. ?

Možná, že na některé z vašich dotazů by se hodil názor a náhled osoby zasvěcené.

Pohřeb

Smrt je bolestnou událostí. Když se člověk narodí je potřeba ho přivítat, když odchází na věčnost je potřeba se s ním rozloučit. Přesto jako příbuzní máme na starost uspořádat rozloučení.

Pokud si přejete uspořádat rozloučení s požehnáním kněze, je nejlepší domluvit se přímo s ním - viz kontakty.

Naděje křesťanů – nemusí být jen pro křesťany

V křesťanské optice není smrt pouze dokonaností života, ale je i dokonalostí života. Přítomnost zemřelých příbuzných v našich vztazích se smrtí nepřerušuje, ale pouze proměňuje. Křesťané věří, že lidská duše je nesmrtelná, že dál žije, že nám na naší životní cestě nějakým způsobem pomáhá.

Odkud křesťané berou tuto naději, tento optimismus?

V centru křesťanské víry se stala klíčová událost Kristova zmrtvýchvstání. Jestliže Kristus vstal z mrtvých, máme naději, že i my jednou z mrtvých vstaneme.

Postoj křesťana ke smrti je pak „smát se uprostřed slz“. Na jedné straně křesťané prožívají smutek z rozloučení se svým blízkým, na druhé straně mají onu naději na shledání.

Bude pohřeb něco stát?

Rozloučení se zesnulým je v naší farnosti zdarma. Církev má charakter rodiny. Tuto otázku zatím neřešíme.