Farní kostel Povýšení sv. Kříže v Kadani

Historie

Kadaňský kostel byl původně zasvěcen P. Marii. První zmínka o něm je z r.1289. Do roku 1807 byl obklopen hřbitovem s vysokou ohradní zdí s přistavenými krámy. Původně gotická stavba byla poškozena roku 1421 požárem, obnovena v 2. polovině15. století s vysokým chórem a nižším trojlodím s dvouvěžním západním průčelím. V létech 1530-1622 užíván nekatolíky. Zařízení zničeno r.1619. Kostel byl silně poškozen požárem r.1635., Poté byl od1654 důkladně přestavěn Dominicem Rossim a Dominicem Orsim, patrně podle návrhu Carla Luraga, s použitím obvodového zdiva starého kostela. Báně věží byly dokončeny v letech 1715 -1716 místním tesařem Zothem. Po dalším požáru r.1746 byl kostel obnoven r. 1755 kadaňským stavitelem Janem Christophem Koschem. Tehdy pravděpodobně došlo ke změně jeho názvu a zasvěcení na název Povýšení sv. Kříže. Naposled silně poškozen ohněm r. 1811 a obnoven 1813 místním stavitelem Taublingem. Avšak báně věží rekonstruoval stavitel J.Scherbaum z Lokte až v r. 1862 v pseudobarokním slohu. Poslední oprava fasády a střechy byla uskutečněna v r. 1995.

Svátek kostela je 14. 9.

Výroční den jeho vysvěcení je 25. 10.