Kadaň
Aktuálně
17. 11. 2018
– mše svatá v Úhošťanech
24. 11. 2018
– mše svatá na Vintířovském vrchu
1. 12. 2018
– poutní mše svatá v Mikulovicích
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnostkadan@centrum.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian