Kostel je zvláštní místo setkání s Bohem, místo setkání s Pánem Ježíšem Kristem, místo modlitby, místo kde se setkávají věřící lidé.

Hospodine, Bože Izraele, není Boha tobě podobného nahoře na nebi ani dole na zemi. Ty zachováváš smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří chodí před tebou celým srdcem. Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o kterém jsi řekl, že tam bude dlít tvé jméno. Vyslýchej modlitbu, kterou se bude tvůj služebník modlit obrácen k tomuto místu.

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, neboť Svatým Křížem jsi vykoupil svět.

Můžu do kostela, i když v Boha nevěřím?

Točit či netočit ? Fotit či nefotit ?

Zajímavý pohled   Žádost o fotografování v kostele.

Rád bych upořádal koncert v kostele. Co mám udělat?

Je potřeba si podat žádost na příslušnou Římskokatolickou farnost s uvedeným seznamem skladeb, které mají být provedeny. Skladby by měli odpovídat důstojnosti místa, kde budou provedeny.

Žádost je ke stažení