Externí odkazy

Aktuálně
Od neděle 3. 3. 2019
– večerní mše sv. v kostele Sv. rodiny v Kadani opět v 18.00 hod.
Mše sv. 30. 3. od 15.00 hod.
– vzpomínka na vikáře P. Jana Kozára
– zahájení sbírky na opravu varhan
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian