Postup při povolování koncertů:

1) Pořadatel koncertu řádně vyplní žádost o koncert. V žádosti musí být vždy uveden podrobný program koncertu
 
2) Pořadatel předloží vyplněnou žádost správci farnosti, ve které se má koncert konat.
 
3) Správce farnosti se ke konání koncertu vyjádří a pokud s jeho konáním souhlasí, zašle žádost na biskupství.
 
4) Z biskupství se potvrzená žádost pošle se zpět správci farnosti - a to ve dvou provedeních: v originále, který sem byl zaslán, a také v kopii. Kopie je pro agendu farnosti, takže si ji správce nechá, potvrzený originál pak předá pořadateli koncertu
 
žádost.pdf Žádost o uspořádání koncertu