Kadaň
Aktuálně
7. 7.
– 8.00 hod. mše sv. v Kadani
– 10.00 hod. poutní mše sv. na Vintířovském vrchu
– 15.00 hod. mše sv. v Mašťově
– v Radonicích mše sv. nebude
13. 7. v 15.00 hod.
– mše sv. v Úhošťanech
14. 7.
– 10.30 hod. poutní mše sv. ve Vintířově
– 15.00 hod. mše sv. v Mašťově
– v Radonicích mše sv. nebude
farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
každé úterý v 17.00 hod.
– mše sv. ve františkánském kostele
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Farní vikář: Jan Burian
Výpomocný duchovní: Mgr. Jan Hrubý