Kadaň
Aktuálně
20. 11. ve 15.00 hod.
– mše sv. v Úhošťanech
20. 11. v 17.00 hod.
– varhanní koncert v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani
16. 11. v 17.00 hod.
– zádušní mše sv. ve fr. kostele
23. 11. v 18.00 hod.
– 3. setkání Synodní cesty v refektáři fr. kláštera
farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian
Jáhen: Mgr. Jan Hrubý