Kadaň
Aktuálně
13. 10. 2018 v 15.00 hodin
- poutní mše sv. v Úhošťanech
14. 10. 2018 v 8.30 hodin
- výročí posvěcení farního kostela
20. 10. 2018 ve 14.00 hodin
- požehnání kaple a mše svatá v obnovené kapli sv. Jana Nepomuckého
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnostkadan@centrum.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian