Kadaň
Aktuálně
OZNÁMENÍ farnosti od 17. 5.
se OBNOVUJÍ všechny bohoslužby
23. 5. v 15.00 hodin
– mše sv. ve Veliké Vsi
30. 5. v 15.00 hodin
– mše sv. ve Zlovědicích
Pokračuje oprava varhan (etapa 2020)
– oprava I. a II. manuálu
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian