Aktuálně

Oprava varhan v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani

je plánována od května 2019 do prosince 2021 (více)

1. etapa opravy varhan v našem farním kostele Povýšení Sv. Kříže byla dokončena. Vynaloženo bylo 317.531,- Kč. Díky finančním darům jednotlivců, firem a města Kadaň. Pokud by někdo z dárců chtěl uplatnit odpočet z daně, napište nám o tom na e-mail. Oprava varhan přechází do druhé etapy a plánujeme další benefiční koncerty a kulturní akce.

V roce 2020 byla zahájena další etapa opravy varhan – Oprava I. a II. manuálu
– rozebrání, čištění a kontrola vzdušnic a píšťalnic, čistění píšťal, intonační dorovnávky a ladění

Pokud se rozhodnete přispět finančním darem, je to možné v hotovosti (na farním úřadě) nebo převodem na sbírkový účet:
Oprava varhan – kostel Sv. Kříže Kadaň, č. ú.: 115-8460560267/0100.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vystavíme Potvrzení o poskytnutém daru.


Na neděli 22. 11. 2020 od 17.00 hodin byl naplánován 3. benefiční koncert pro opravu kadaňských varhan. O Slavnosti Krista Krále a o svátku sv. Cecilie mělí vystoupit Přemysl Kšica (varhany) a Miroslav Smrčka (trubka). Z důvodů situace, kterou společně prožíváme, koncert v plánovaném termínu nebude. Snad v příštím roce.

Letošní 2. etapa opravy je úspěšně dokončena. O vykonaném díle a nákladech s dílem spojených budeme informovat do konce měsíce.


Informace (23. 11. 2020)

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant dává do odvolání dispens od účasti na nedělní a sváteční mši svaté starším a nemocným osobám, avšak i těm, kteří se z vážných, tj. objektivních důvodů které nastaly nemohou bohoslužeb účastnit (lze využít možnosti sledování bohoslužeb přenášených online).

Je možné se duchovně spojit se slavením Mše svaté prostřednictvím: Radia ProglasTV Noemše online.

V děkanském kostele Povýšení Sv. Kříže a v kostele Sv. Rodiny v Kadani a v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově budou od 23. 11. do odvolání tyto možnosti:

 • Farní kostel Povýšení Svatého Kříže v Kadani
  Mše svatá pondělí–pátek v 7.15 hodin, sobota v 8.00 hodin. Počet osob do 20.
  Všední dny (pondělí–sobota): Kostel bude otevřen pro modlitbu od 8.00 do 18.00 hodin. Od 8.00 do 9.00 hodin a od 16.00 do 17.00 hodin bude vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci. V tomto čase bude možné přistoupit ke svátosti pokání a ke Svatému přijímání.
  Neděle: Kostel bude otevřen pro modlitbu od 8.00 do 18.00 hodin. Od 8.00 do 10.00 hodin bude vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci. V tomto čase bude možné přistoupit ke svátosti pokání a ke Svatému přijímání. Odpoledne možnost k adoraci a přijetí svátostí nebude.

 • Kostel Svaté Rodiny
  Neděle:Kostel bude otevřen pro modlitbu od 17.00 hodin. V 18.00 hodin bude sloužena mše svatá. Počet osob do 20.

 • Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
  – Ve čtvrtek bude v 16.00 hodin sloužena mše svatá.
  – V neděli bude v 10.30 hodin sloužena mše svatá.
  – Počet účastníků bohoslužby do 20 osob.

 • Sobota 28. 11.
  – Ve 13.00 hodin mše svatá na prostranství před kaplí Panny Marie Immaculaty ve Vojníně. Počet účastníků bohoslužby do 20 osob.
  – V 18.00 hodin adventní bohoslužba slova s požehnáním adventních věnců ve františkánském klášteře. Počet do 20 osob.

 • Sobota 5. 12. ve 14.00 hodin
  – Poutní mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Mikulovicích. Počet účastníků bohoslužby do 20 osob.

 • Tyto možnosti jsou při dodržení všech platných hygienických nařízení: při příchodu do kostela dezinfekce rukou, na obličeji rouška nebo jiné zakrytí úst a nosu a dodržování rozestupů mezi osobami nejméně 2 metry, vyjma rodinných příslušníků.

 • Kontakt na kněze pro udílení svátosti nemocných a Viatika
  – tel.: 474 344 463
  – mobil: 722 137 700
  – e-mail: farnost.kadan@dltm.cz

Josef Čermák (farář), Jan Burian (farní vikář) a Mgr. Jan Hrubý (jáhen)


 • Požehnání adventních věnců
  V sobotu 28. 11. v 18.00 hod. při bohoslužbě slova ve františkánském klášteře.
  V neděli 29. 11., na 1. neděli adventní:
   – ve farním kostele Povýšení Sv. Kříže dopoledne od 8.00 do 10.00 hodin,
   – v kostele Svaté Rodiny večer od 17.00 hodin, nebo při mši svaté v 18.00 hodin,
   – v Mašťově v 10.30 hodin při mši svaté,
   – v Podlesicích při mši svaté ve 13.30 hodin,
   – v Radonicích při mši svaté v 15.00 hodi.

 • V této mimořádné době, kterou prožíváme, je možné, aby adventní věnec požehnal doma otec nebo aby jej požehnala matka případně, aby si ho požehnal i ten, kdo žije sám.
  Žehnací modlitbu připojujeme:

  Děkujeme ti, Pane, náš Bože, za to,
  že nám dopřáváš milost nového začátku.
  Dej, ať v průběhu adventní doby roste naše radost a naděje.
  Ať jdeme vstříc tvému Synu, Spasiteli světa.
  Prosíme, ať je pro nás tento adventní věnec +
  znamením tvého požehnání, ať je i náš život
  stále více prozářen světlem tvé milosti.
  Skrze Krista, našeho Pána.
  Amen.

Aktuálně
od 23. 11.
kostely jsou otevřené (podrobnosti)
– v Kadani
– v Mašťově
Mše svaté do 20 osob.
28. a 29. 11.
Požehnání adventních věnců.

Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian