Aktuálně

Změna emailové adresy farnosti

Naše původní adresa farnostkadan@centrum.cz bude po určitou dobu ještě aktivní.
Ale již nyní korespondujte, prosím, výhradně na nové adrese farnost.kadan@dltm.cz.
Děkujeme za pochopení.


Oprava varhan v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani

je plánována od května 2019 do prosince 2021 (více)

Pokud se rozhodnete přispět finančním darem, je to možné v hotovosti (na farním úřadě) nebo převodem na sbírkový účet:
Oprava varhan - kostel Sv. Kříže Kadaň, č. ú.: 115-8460560267/0100.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vystavíme Potvrzení o poskytnutém daru.

Infozáložky: strana 1, strana 2


Staň se dobrovolníkemvíce


Březen 2019

 • Od neděle 3. 3. bude večerní mše sv. v kostele Svaté rodiny opět v 18.00 hodin.

 • Popeleční středa 6. 3.
  – mše sv. s udělováním popelce na začátku svatopostní doby
  – mše sv. v Mašťově bude v 16.00 hodin
  – mše sv. v Kadani bude v 17.15 hodin
  – Popelec bude možné přijmout ještě při mši sv. v neděli v Kadani i v Mašťově.

 • Popeleční večer 6. 3. od 18.30 hodin
  – refektář děkanství (plakát)

 • Sobota 30. 3. v 15.00 hodin
  – mše svatá, vzpomínka na vikáře P. Jana Kozára
  – setkání farností a zahájení sbírky na opravu varhan
  více informací


Aktuálně
Od neděle 3. 3. 2019
– večerní mše sv. v kostele Sv. rodiny v Kadani opět v 18.00 hod.
Mše sv. 30. 3. od 15.00 hod.
– vzpomínka na vikáře P. Jana Kozára
– zahájení sbírky na opravu varhan
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian