Aktuálně

 • Pondělí od 16.45 hodin
  – Je možné se zúčastnit ve farním kostele v Kadani setkání společenství "Modlitby matek".
  Srdečně zveme.

 • Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní ve farním kostele v Kadani
  – Pondělí, středa, čtvrtek: 8.00–9.00 hod.
  – Úterý, pátek: 8.00–8.30 hod.
  – Pátek: 16.30–17.15 hod.
  – Je přítomen kněz, lze přijmout také svátost pokání.
  – Jinak lze tuto svátost přijmout v kostele vždy 1/2 hod. před začátkem mše svaté.


Červenec

 • Neděle 3. 7. v 10.00 hodin
  – Poutní mše svatá v kapli Panny Marie Pomocné na Vintířovském vrchu.
  – Hlavní celebrant: Mons. Martin Davídek, generální vikář.


Červen

 • Sobota 4. 6. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Jana, apoštola a evangelisty v Zahořanech.

 • Pátek 10. 6. – Noc kostelů
  program

 • Sobota 11. 6. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Středa 15. 6. v 18.30 hodin – Varhanní koncert studentů Konzervatoře v Teplicích
  – pod vedením MgA. Přemysla Kšici v podání Jiřího Klekera, Alžběty Imrichová a Jany Pochobradské
  – zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Césara Francka, Roberta Schumanna a Leoše Janáčka
  – v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani
  – vstupné dobrovolné
  plakát


Květen

 • Čtvrtek 5. 5. v 17.00 hodin
  – Mše svatá ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie a 14-ti Sv. pomocníků v Kadani.
  – Ve farním kostele mše svatá nebude.

 • Neděle 8. 5.
  v 10.30 hodin mše svatá v kostele sv. Markéty ve Vintířově na návsi
  v 15.00 hodin mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
  V Radonicích tuto neděli mše svatá nebude.

 • Úterý 10. 5. mimořádně v 16.00 hodin
  – Mše svatá ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie a 14-ti Sv. pomocníků v Kadani.
  – V 17.00 hodin bude v refektáři kláštera přednáška.


Synoda

 • Zveme vás na páté setkání synodní skupinky v refektáři františkánského kláštera v úterý 22. 2. 2022 v 18:00 hodin (po mši svaté).
 • Čtvrté setkání synodní skupinky v jídelně na děkanství ve středu 12. 1. 2022 v 18:00 hodin (po mši svaté).
 • Třetí setkání synodní skupinky v refektáři františkánského kláštera v úterý 23. 11. 2021 v 18:00 hodin (po mši svaté). Program
 • Druhé setkání synodní skupinky v jídelně na děkanství v úterý 9. 11. 2021 v 18:00 hodin (po mši svaté). Program
 • První setkání synodní skupinky v refektáři františkánského kláštera v úterý 26. 10. 2021 v 18:00 hodin (po mši svaté).
 • Bližší informace farnost Kadaň
 • Aktuální informace na DLTM
 • LetákAktuálně
4. 6. v 15.00 hod.
– mše sv. v Zahořanech
10. 6. – Noc kostelů v Kadani
program
11. 6. v 15.00 hod.
– mše sv. v Úhošťanech
15. 6. v 18.30 hod.
– Varhanní koncert studentů Konzervatoře v Teplicích
– Kostel Povýšení Sv. Kříže v Kadani
farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
každé úterý v 17.00 hod.
– mše sv. ve františkánském kostele
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian
Jáhen: Mgr. Jan Hrubý