Aktuálně

Oprava varhan v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani

je plánována od května 2019 do prosince 2021 (více)

1. etapa opravy varhan v našem farním kostele Povýšení Sv. Kříže byla dokončena. Vynaloženo bylo 317.531,- Kč. Díky finančním darům jednotlivců, firem a města Kadaň.

V roce 2020 pokračovala 2. etapa opravy varhan ve farním kostele Povýšení Svatého Kříže v Kadani. Celková cena díla byla 190.000,- Kč.

 • Proběhla oprava II. manuálu v rozsahu:
  – rozebrání, čištění, kontrola vzdušnic a píšťalnic, čištění píšťal, intonační dorovnávky a ladění
  Cena díla: 105.000,- Kč

 • Proběhla oprava I. manuálu v rozsahu:
  – rozebrání, čištění, kontrola vzdušnic a píšťalnic, čištění píšťal, intonační dorovnávky a ladění
  Cena díla: 85.000,- Kč

 • K úhradě finančních nákladů přispěli:
  – Město Kadaň - neinvestiční finanční dotace (85.000,- Kč)
  – 1. benefiční koncert 21. 6. 2020 – Kadaň zpívá, Hlahol Chomutov (9.700,- Kč)
  – 2. benefiční koncert 11. 7. 2020 – Eva Mokrá, Tetiana Tishchenko (6.100,- Kč)
  – 3. benefiční koncert 22. 11. 2020 - koncert se z důvodu protiepidemických opatření Vlády ČR nekonal.
  – Ostatní finanční náklady byly uhrazeny z příspěvků fyzických a právnických osob.

Pro letošek je vše uhrazeno. Všem dárcům děkujeme za pomoc. Účinkujícím na benefičních koncertech a všem, kteří jste pomáhali při zajišťování 2. etapy opravy děkuji. V roce 2021 by měla být celková oprava varhan dokončena opravou pedálového stroje.
Josef Čermák, děkan

Pokud se rozhodnete přispět finančním darem, je to možné v hotovosti (na farním úřadě) nebo převodem na sbírkový účet:
Oprava varhan – kostel Sv. Kříže Kadaň, č. ú.: 115-8460560267/0100.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vystavíme Potvrzení o poskytnutém daru.


Duben–Květen

 • Letní tábor pro kluky (Sdružení KlaSa, leták)

 • Sobota 24. 4. Potravinová sbírka
  – od 18.00 do 18.00 hodin, v LIDLu v Kadani (plakát, nákupní seznam)

 • Neděle
  – Při současných vládních opatřeních budou v neděli ve farním kostele v Kadani slouženy dvě mše svaté: v 8.30 hodin a v 10.00 hodin.
  – Listiny k zápisu jsou a budou na stolku mezi lavicemi.
  – Mše svatá v kostele Svaté Rodiny v 18.00 hodin beze změny.
  – Vše při dodržení platných vládních nařízení.

 • Sobota 22. 5. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Jana Evangelisty v Zahořanech.

 • Sobota 15. 5. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Sobota 8. 5. v 15.00 hodin
  – Mše sv. v kostele sv. Markéty ve Vintířově na návsi.

 • Sobota 1. 5. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Mikulovicích u Vernéřova.

 • Sobota 24. 4. v 15.00 hodin
  – Mše sv. ve františkánském klášteře v kapli sv. Kateřiny Alexandrijské.
  – Vchod je klášterní fortnou.

 • Sobota 17. 4. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

Informace (22. 2. 2021)

Poselství papeže Františka k postní době 2021. zde

Okružní list všem diecézánům od litoměřického biskupa Mons. Jan Baxanta. zde

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant dává do odvolání dispens od účasti na nedělní a sváteční mši svaté starším a nemocným osobám, avšak i těm, kteří se z vážných, tj. objektivních důvodů které nastaly nemohou bohoslužeb účastnit (lze využít možnosti sledování bohoslužeb přenášených online).

Je možné se duchovně spojit se slavením Mše svaté prostřednictvím: Radia ProglasTV Noemše online.

V děkanském kostele Povýšení Sv. Kříže a v kostele Sv. Rodiny v Kadani a v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově jsou od 17. 1. 2021 tyto možnosti:

 • Farní kostel Povýšení Svatého Kříže v Kadani
  Mše svatá pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek v 17.15 hodin, sobota v 8.00 hodin. Počet osob do 20 (do 10% míst k sezení).
  Všední dny (pondělí–sobota): Kostel je otevřený pro modlitbu od 8.00 do 18.00 hodin. Od 8.00 do 9.00 hodin a od 16.00 do 17.00 hodin je vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci. V tomto čase je možné přistoupit ke svátosti pokání a ke Svatému přijímání.
  Neděle: Kostel je otevřený pro modlitbu od 8.00 do 18.00 hodin. Od 8.00 do 10.00 hodin je vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci. V tomto čase je možné přistoupit ke svátosti pokání a ke Svatému přijímání. Odpoledne možnost k adoraci a přijetí svátostí nebude. V těchto dnech mše svatá nebude.
  Pobožnost křížové cesty v pátek v 16.30 hodin.

 • Kostel Svaté Rodiny
  Neděle: V 18.00 hodin je sloužena mše svatá. Počet účastníků do maximálně 10% obsazených míst a při dodržení všech předepsaných opatření.

 • Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
  – V neděli je v 10.30 hodin sloužena mše svatá.
  – Počet účastníků do maximálně 10% obsazených míst, tak jak je uvedeno v opatření vlády ze dne 23. 12. 2020.

 • Kostel Narození Panny Marie v Radonicích – V neděli je v 15.00 hodin sloužena mše svatá při dodržení všech předepsaných opatření.

 • Tyto možnosti jsou při dodržení všech platných hygienických nařízení: při příchodu do kostela dezinfekce rukou, na obličeji rouška nebo jiné zakrytí úst a nosu a dodržování rozestupů mezi osobami nejméně 2 metry, vyjma rodinných příslušníků.

 • Kontakt na kněze pro udílení svátosti nemocných a Viatika
  – tel.: 474 344 463
  – mobil: 722 137 700
  – e-mail: farnost.kadan@dltm.cz

Josef Čermák (farář), Jan Burian (farní vikář) a Mgr. Jan Hrubý (jáhen)


Aktuálně
24. 4. mše sv. ve františkánském klášteře
1. 5. mše sv. v Mikulovicích
8. 5. mše sv. ve Vintířově
15. 5. mše sv. v Úhošťanech
22. 5. mše sv. v Zahořanech
Mše svaté
v Kadani – po-pá 17.15 hod., so 8.00 hod.
v Kadani – neděle 8.30 hod., 10.00 hod., 18.00 hod.
v Mašťově – neděle 10.30 hod.
v Radonicích – neděle 15.00 hod.
Farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian
Jáhen: Mgr. Jan Hrubý