Aktuálně

Výuka nábožentví

 • Nabízíme možnost přihlásit své dítě k výuce římskokatolického náboženství – určeno pro děti od 2. třídy základní školy. (letáček)
 • Zahájení 19. září 2018 v 16.00 hodin.
 • Výuka bude probíhat každou středu v době 15.00-16.45 hodin v prostorách fary.
 • Vyučování povede paní katechetka Mgr. Jana Mračníková.
 • Přihlášky jsou k dispozici v kostele nebo ke stažení zde

Prosinec

 • Sobota 1. 12. 2018 ve 14.00 hodin
  – poutní mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Mikulovicích
  – Na závěr bohoslužby očekáváme návštěvu sv. Mikuláše s andělem. Přijdou? Uvidíme.

 • Sobota 1. 12. 2018 v 18.30 hodin
  – adventní bohoslužba slova s žehnáním adventních věnců ve františkánském kostele
  – Po dobu oprav je vchod do kostela klášterní fortnou (vchod do muzea).


Listopad

 • Čtvrtek 1. 11. 2018 Slavnost všech svatých
  v 15.00 hodin mše svatá v Mašťově
  v 17.15 hodin mše svatá v Kadani

 • Pátek 2. 11. 2018 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
  v 15.00 hodin mše svatá v Mašťově
  – v 16.30 hodin adorace Nejsvětější svátosti oltářní v Kadani
  v 17.15 hodin mše svatá v Kadani

 • Sobota 3. 11. 2018 ve 14.00 hodin
  – pobožnost za zemřelé na hřbitově a následně mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Mikulovicích

 • Sobota 10. 11. 2018 ve 14.00 hodin
  – mše svatá u kaple Panny Marie Immaculaty ve Vojníně
  – Kaple je navštěvovaná a udržovaná (požehnání obnové kaple bylo 4. 11. 2017).

 • Sobota 17. 11. 2018 v 15.00 hodin
  – mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech

 • Sobota 24. 11. 2018 ve 14.00 hodin
  – mše svatá v poutní kapli Panny Marie Pomocné na Vintířovském vrchu


Říjen

 • Sobota 13. 10. 2018 v 15.00 hodin
  – poutní mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech

 • Neděle 14. 10. 2018 v 8.30 hodin
  – výročí posvěcení farního kostela Povýšení Sv. Kříže v Kadani
  – poslední benedikce kostela byla 17. 10. 1813

 • Sobota 20. 10. 2018 ve 14.00 hodin
  – požehnání kaple a mše svatá v obnovené kapli sv. Jana Nepomuckého u silnice z Háje u Radonic do Kadaňského Rohozce

 • Sobota 20. 10. 2018 v 16.00 hodin
  – mše svatá v kostele sv. Jakuba ve Veliké Vsi

 • Sobota 27. 10. 2018 ve 14.00 hodin
  – ohlášená mše svatá v kostele sv. Vavřince v Želině nebude
  – V kostele probíhá v těchto dnech a týdnech vyrovnávání terénu a pokládka nové podlahy.
  – Z výše uvedených důvodů bude sloužena po dokončení prací. Den a hodinu včas oznámíme.

 • Sobota 27. 10. 2018 v 16.00 hodin
  – mše svatá v kostele sv. Markéty ve Vintířově na návsi
  – Vzpomeneme na zesnulé z našich rodin a z obce.

 • Neděle 28. 10. 2018 pobožnost za zemřelé na hřbitově u hlavního kříže
  v 15.00 hodin v Kadani
  v 16.00 hodinv Mašťově

Aktuálně
17. 11. 2018
– mše svatá v Úhošťanech
24. 11. 2018
– mše svatá na Vintířovském vrchu
1. 12. 2018
– poutní mše svatá v Mikulovicích
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnostkadan@centrum.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian