Aktuálně

Listopad

 • 20. 11. Potravinová sbírka
  – S dobrovolníky z Charity Kadaň se setkáte v PENNY MARKETU od 8 do 18 hodin.
  Mnozí z Vás asi už slyšeli o potravinové sbírce, mnozí ví kdy a kde se koná. Ale upřímně, neuvažovali jste někdy o tom, že byste se zapojili přímo Vy osobně, nelákalo Vás to alespoň trochu? Jako dobrovolníci můžete darovat 1 nebo 2 hodiny svého času v jedné vybrané směně. Budete v kontaktu s dárci přímo u východu z prodejny, přijmete od nich potraviny a drogerii a uložíte je do připravených košů. Ta setkání s dárci stojí za to, uvidíte sami. Ocitnete se přímo tam, kde můžete pocítit dobročinnost úplně zblízka, na dosah.
  – Potraviny a drogerie pak pomohou v obtížných situacích rodinám s dětmi, starým lidem, samoživitelkám, lidem bez domova, lidem nemocným a jinak slabým, přímo tady v Kadani a okolí. Oblastní charita Kadaň

 • 24. listopadu Červená středa 2021
  – Mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru

 • Pondělí 1. 11. Slavnost všech svatých
  v 15.00 hodin mše svatá v Mašťově
  v 17.15 hodin mše svatá v Kadani

 • Úterý 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
  v 15.00 hodin mše svatá v Mašťově
  v 17.15 hodin mše svatá v Kadani (ve farním kostele)

 • Sobota 6. 11. ve 14.00 hodin
  – Mše svatá u kaple Panny Marie Neposkvrněné ve Vojníně.

 • Úterý 9. 11. v 17.15 hodin
  – Mše svatá ve farním kostele v Kadani.
  – Ve františkánském kostele mše svatá nebude.
  – Od 18.00 hodin bude v jídelně na děkanství druhé setkání Synodní cesty.

 • Středa 10. 11. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově.

 • Čtvrtek 11. 11. v 16.00 hodin
  – Mše svatá ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie a 14-ti Sv. pomocníků v Kadani.
  – Ve farním kostele mše svatá nebude.

 • Úterý 16. 11. v 17.00 hodin
  Zádušní mše svatá ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie a 14-ti Sv. pomocníků v Kadani za bratry františkány (jsou pochováni v kryptě).
  – Hlavní celebrant bude P. Jakub Sadílek OFM, provinciál františkánů.
  – Ve farním kostele mše svatá nebude.

 • Sobota 20. 11. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Sobota 20. 11. v 17.00 hodin – varhanní koncert
  – v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani
  – Učinkuje Josef Kšica (varhaník, skladatel) – zazní skladby autorů od baroka po současnost. plakát

 • Pondělí 22. 11.
  – ve svátek sv. Cecilie patronky varhaníků v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani
  – V 17.15 hodin mše svatá.
  – V 18.00 hodin přednáška o varhanách s hudebními ukázkami – diecézní organolog Mgr. Radek Rejšek. plakát


Synoda

 • Zveme vás na třetí setkání synodní skupinky v refektáři františkánského kláštera v úterý 23. 11. 2021 v 18:00 hodin (po mši svaté). Program
 • Zveme vás na druhé setkání synodní skupinky v jídelně na děkanství v úterý 9. 11. 2021 v 18:00 hodin (po mši svaté). Program
 • Zveme vás na první setkání synodní skupinky v refektáři františkánského kláštera v úterý 26. 10. 2021 v 18:00 hodin (po mši svaté).
 • Bližší informace farnost Kadaň
 • Aktuální informace na DLTM
 • LetákAktuálně
20. 11. ve 15.00 hod.
– mše sv. v Úhošťanech
20. 11. v 17.00 hod.
– varhanní koncert v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani
16. 11. v 17.00 hod.
– zádušní mše sv. ve fr. kostele
23. 11. v 18.00 hod.
– 3. setkání Synodní cesty v refektáři fr. kláštera
farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian
Jáhen: Mgr. Jan Hrubý