Aktuálně

Bohoslužby – Vánoce a Vánoční doba

 • farnost Kadaň a Mašťov, 24. 12. 2022 – 8. 1. 2023
 • plakátek

 • Pondělí od 16.45 hodin
  – Je možné se zúčastnit ve farním kostele v Kadani setkání společenství "Modlitby matek".
  Srdečně zveme.

 • Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní ve farním kostele v Kadani
  – Pondělí, středa, čtvrtek: 8.00–9.00 hod.
  – Úterý, pátek: 8.00–8.30 hod.
  – Pátek: 16.30–17.15 hod.
  – Je přítomen kněz, lze přijmout také svátost pokání.
  – Jinak lze tuto svátost přijmout v kostele vždy 1/2 hod. před začátkem mše svaté.


Leden

 • Tříkrálové setkání
  6. 1. 2023 od 15 hodin na Mírovém náměstí v Kadani
  plakát


Prosinec

 • Sobota 3. 12. ve 14.00 hodin
  Poutní mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Mikulovicích.
  – Hlavní celebrant P. Vít Audy, farář v Klášterci nad Ohří.
  – Na závěr bohoslužby je ohlášena návštěva biskupa Mikuláše.

 • Neděle 4. 12.
  – Na závěr bohoslužby ve farním kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani (asi v 9.20 hod.) návštěva svatého Mikuláše.
  Srdečně zveme k setkání děti i dospělé.

 • Sobota 10. 12. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Sobota 17. 12. ve 14.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Vavřince v Želině.

 • Neděle 25. 12. 2022 v 15.00 hodin
  Česká mše vánoční "Hej Mistře" při mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
  plakátek


Synoda

 • Zveme vás na páté setkání synodní skupinky v refektáři františkánského kláštera v úterý 22. 2. 2022 v 18:00 hodin (po mši svaté).
 • Čtvrté setkání synodní skupinky v jídelně na děkanství ve středu 12. 1. 2022 v 18:00 hodin (po mši svaté).
 • Třetí setkání synodní skupinky v refektáři františkánského kláštera v úterý 23. 11. 2021 v 18:00 hodin (po mši svaté). Program
 • Druhé setkání synodní skupinky v jídelně na děkanství v úterý 9. 11. 2021 v 18:00 hodin (po mši svaté). Program
 • První setkání synodní skupinky v refektáři františkánského kláštera v úterý 26. 10. 2021 v 18:00 hodin (po mši svaté).
 • Bližší informace farnost Kadaň
 • Aktuální informace na DLTM
 • Leták



Aktuálně
Bohoslužby – Vánoce a Vánoční doba
– farnost Kadaň a Mašťov
plakátek
6. 1. 2023 Tříkrálové setkání
– od 15 hodin
– Mírové náměstí v Kadani
plakát
25. 12. v 15.00 hod.
– Česká mše vánoční "Hej Mistře"
plakátek
farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
každé úterý v 17.00 hod.
– mše sv. ve františkánském kostele
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian
Jáhen: Mgr. Jan Hrubý