Aktuálně

Změna emailové adresy farnosti

Naše původní adresa farnostkadan@centrum.cz bude po určitou dobu ještě aktivní.
Ale již nyní korespondujte, prosím, výhradně na nové adrese farnost.kadan@dltm.cz.
Děkujeme za pochopení.


Výuka nábožentví

 • Nabízíme možnost přihlásit své dítě k výuce římskokatolického náboženství – určeno pro děti od 2. třídy základní školy. (letáček)
 • Zahájení 19. září 2018 v 16.00 hodin.
 • Výuka bude probíhat každou středu v době 15.00-16.45 hodin v prostorách fary.
 • Vyučování povede paní katechetka Mgr. Jana Mračníková.
 • Přihlášky jsou k dispozici v kostele nebo ke stažení zde

Staň se dobrovolníkemvíce


Leden 2019

 • Tříkrálové setkání – 7. 1. 2019
  – 15.00–17.00 hodin na Mírovém nám. v Kadani
  plakátek

 • Čtvrtek 17. 1. 2019
  V 16.00 hodin mše svatá ve františkánském klášteře, v kapli sv. Kateřiny
  – Po dobu oprav je vchod do kostela klášterní fortnou (vchod do muzea).
  V 17.00 hodin násleuje v refektáři kláštera přednáška prof. Jiřího Mikulce z Historického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
  Mše svatá ve farním kostele v 17.15 hodin nebude.

 • Neděle 27. 1. 2019 v 15.00 hodin
  – zveme do kostela Stětí sv. Jana Křtitele na Ekumenickou bohoslužbu slova.


Prosinec

 • Sobota 1. 12. 2018 ve 14.00 hodin
  – poutní mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Mikulovicích
  – Na závěr bohoslužby očekáváme návštěvu sv. Mikuláše s andělem. Přijdou? Uvidíme.

 • Sobota 1. 12. 2018 v 18.30 hodin
  – adventní bohoslužba slova s žehnáním adventních věnců ve františkánském kostele
  – Po dobu oprav je vchod do kostela klášterní fortnou (vchod do muzea).

 • Pátek 7. 12. 2018 mše sv. v Kadani již v 16.30 hodin
  Adventní koncert od 18.00 hodin
  pozvánka

 • Sobota 8. 12. 2018
  v 8.30 hodin mše svatá ve farním kostele v Kadani
  v 15.00 hodin mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech

 • Neděle 9. 12. 2018
  v 8.30 hodin mše svatá v Kadani – cca v 9.20 hodin návštěva sv. Mikuláše s anděly. Zveme děti i dospělé.
  v 10.30 hodin mše svatá v Mašťově – cca v 11.15 hodin návštěva sv. Mikuláše s anděly.
  v 17.00 hodin adventní koncert – více KZ Kadaň

 • Pátek 21. 12. 2018 v 18.00 hodin
  – J. J. Ryba Česká mše vánoční ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Kadani
  pozvánka

 • Neděle 25. 12. 2018 v 15.30 hodin
  Česká mše vánoční "Hej Mistře" při mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
  plakátek


Aktuálně
27. 1. 2019 v 15.00 hodin
– Ekumenická bohoslužba slova
– v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian