Aktuálně

Oprava varhan v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani

je plánována od května 2019 do prosince 2021 (více)

1. etapa opravy varhan v našem farním kostele Povýšení Sv. Kříže byla dokončena. Vynaloženo bylo 317.531,- Kč. Díky finančním darům jednotlivců, firem a města Kadaň. Pokud by někdo z dárců chtěl uplatnit odpočet z daně, napište nám o tom na e-mail. Oprava varhan přechází do druhé etapy a plánujeme další benefiční koncerty a kulturní akce.

V roce 2020 byla zahájena další etapa opravy varhan – Oprava I. a II. manuálu
– rozebrání, čištění a kontrola vzdušnic a píšťalnic, čistění píšťal, intonační dorovnávky a ladění

Pokud se rozhodnete přispět finančním darem, je to možné v hotovosti (na farním úřadě) nebo převodem na sbírkový účet:
Oprava varhan – kostel Sv. Kříže Kadaň, č. ú.: 115-8460560267/0100.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vystavíme Potvrzení o poskytnutém daru.


Na neděli 22. 11. 2020 od 17.00 hodin byl naplánován 3. benefiční koncert pro opravu kadaňských varhan. O Slavnosti Krista Krále a o svátku sv. Cecilie mělí vystoupit Přemysl Kšica (varhany) a Miroslav Smrčka (trubka). Z důvodů situace, kterou společně prožíváme, koncert v plánovaném termínu nebude. Snad v příštím roce.

Letošní 2. etapa opravy je úspěšně dokončena. O vykonaném díle a nákladech s dílem spojených budeme informovat do konce měsíce.


Informace (22. 2. 2021)

Poselství papeže Františka k postní době 2021. zde

Okružní list všem diecézánům od litoměřického biskupa Mons. Jan Baxanta. zde

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant dává do odvolání dispens od účasti na nedělní a sváteční mši svaté starším a nemocným osobám, avšak i těm, kteří se z vážných, tj. objektivních důvodů které nastaly nemohou bohoslužeb účastnit (lze využít možnosti sledování bohoslužeb přenášených online).

Je možné se duchovně spojit se slavením Mše svaté prostřednictvím: Radia ProglasTV Noemše online.

V děkanském kostele Povýšení Sv. Kříže a v kostele Sv. Rodiny v Kadani a v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově jsou od 17. 1. 2021 tyto možnosti:

 • Sobota 27. 2. 2021 v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kapli sv. Kateřiny Alexandrijské ve františkánském klášteře v Kadani.

 • Farní kostel Povýšení Svatého Kříže v Kadani
  Mše svatá pondělí,úterý, středa, čtvrtek, pátek v 17.15 hodin, sobota v 8.00 hodin. Počet osob do 20 (do 10% míst k sezení).
  Všední dny (pondělí–sobota): Kostel je otevřený pro modlitbu od 8.00 do 18.00 hodin. Od 8.00 do 9.00 hodin a od 16.00 do 17.00 hodin je vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci. V tomto čase je možné přistoupit ke svátosti pokání a ke Svatému přijímání.
  Neděle (17. 1. a 24. 1. 2021): Kostel je otevřený pro modlitbu od 8.00 do 18.00 hodin. Od 8.00 do 10.00 hodin je vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci. V tomto čase je možné přistoupit ke svátosti pokání a ke Svatému přijímání. Odpoledne možnost k adoraci a přijetí svátostí nebude. V těchto dnech mše svatá nebude.
  Pobožnost křížové cesty v pátek v 16.30 hodin.

 • Kostel Svaté Rodiny
  Neděle: V 18.00 hodin je sloužena mše svatá. Počet účastníků do maximálně 10% obsazených míst a při dodržení všech předepsaných opatření.

 • Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
  – V neděli je v 10.30 hodin sloužena mše svatá.
  – Počet účastníků do maximálně 10% obsazených míst, tak jak je uvedeno v opatření vlády ze dne 23. 12. 2020.

 • Kostel Narození Panny Marie v Radonicích – V neděli je v 15.00 hodin sloužena mše svatá při dodržení všech předepsaných opatření.

 • Tyto možnosti jsou při dodržení všech platných hygienických nařízení: při příchodu do kostela dezinfekce rukou, na obličeji rouška nebo jiné zakrytí úst a nosu a dodržování rozestupů mezi osobami nejméně 2 metry, vyjma rodinných příslušníků.

 • Kontakt na kněze pro udílení svátosti nemocných a Viatika
  – tel.: 474 344 463
  – mobil: 722 137 700
  – e-mail: farnost.kadan@dltm.cz

Josef Čermák (farář), Jan Burian (farní vikář) a Mgr. Jan Hrubý (jáhen)


Aktuálně
Mše svaté
v Kadani – po-pá 17.15 hod., so 8.30 hod.
v Mašťově – neděle 10.30 hod.
v Radonicích – neděle 15.00 hod.
Farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
– pátek v 16.30 hod. pobožnost křížové cesty
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian