Aktuálně

Bohoslužby – Svatý týden a Velikonoce


 • Pondělí od 16.45 hodin
  – Je možné se zúčastnit ve farním kostele v Kadani setkání společenství "Modlitby matek".
  Srdečně zveme.

 • Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní ve farním kostele v Kadani
  – Pondělí, středa, čtvrtek: 8.00–9.00 hod.
  – Úterý, pátek: 8.00–8.30 hod.
  – Pátek: 16.30–17.15 hod.
  – Je přítomen kněz, lze přijmout také svátost pokání.
  – Jinak lze tuto svátost přijmout v kostele vždy 1/2 hod. před začátkem mše svaté.


Květen

 • Čtvrtek 5. 5. v 17.00 hodin
  – Mše svatá ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie a 14-ti Sv. pomocníků v Kadani.
  – Ve farním kostele mše svatá nebude.

 • Neděle 8. 5.
  v 10.30 hodin mše svatá v kostele sv. Markéty ve Vintířově na návsi
  v 15.00 hodin mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
  V Radonicích tuto neděli mše svatá nebude.

 • Úterý 10. 5. mimořádně v 16.00 hodin
  – Mše svatá ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie a 14-ti Sv. pomocníků v Kadani.
  – V 17.00 hodin bude v refektáři kláštera přednáška.


Duben

 • Pátek 22. 4. v 16.30 hodin – Dětská velikonoční mše svatá
  – v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani (plakát)
  – Великодня дитяча Служба Божа, Костел Воздвиження Чесного Хреста (плака́т)

 • Sobota 23. 4. v 15.00 hodin
  Poutní mše svatá u kaple Božího milosrdenství v Brodcích.
  – Odjezd autobusu ve 14.00 hod. ze zastávky u Slovanu na sídlišti "B".
  Trasa autobusu:
  – zastávka u kina Hvězda,
  – zastávka ul. Jungmannova – u parku,
  – zastávka Studentské náměstí,
  – zastávka u Zemědělské školy,
  – zastávka ulice Rokelská,
  – zastávka Kadaňská Jeseň,
  – zastávka Úhošťany.
  Po bohoslužbě pojede autobus stejnou trasou zpět.
  Jízdné je uhrazeno.

 • Neděle 24. 4. – svátek Božího Milosrdenství
  v 8.30 hodin mše svatá v Kadani (farní kostel)
  v 10.30 hodin mše svatá v Mašťově
  v 13.30 hodin mše svatá v Podlesicích
  v 15.00 hodin mše svatá v Radonicích
  v 18.00 hodin mše svatá v Kadani (kostel Sv. Rodiny)

 • Sobota 30. 4. ve 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Mikulovicích.

 • Sobota 30. 4. od 18.00 hodin – Pálení
  Želina– rozcestí za viaduktem.
  – PROGRAM: Pálení větví, Opékání, Plánování pouti v Želině, Oznámení o umístění kříže, Podrobnosti o obnově křížů v okolí (Rokle, lom)


Synoda

 • Zveme vás na páté setkání synodní skupinky v refektáři františkánského kláštera v úterý 22. 2. 2022 v 18:00 hodin (po mši svaté).
 • Čtvrté setkání synodní skupinky v jídelně na děkanství ve středu 12. 1. 2022 v 18:00 hodin (po mši svaté).
 • Třetí setkání synodní skupinky v refektáři františkánského kláštera v úterý 23. 11. 2021 v 18:00 hodin (po mši svaté). Program
 • Druhé setkání synodní skupinky v jídelně na děkanství v úterý 9. 11. 2021 v 18:00 hodin (po mši svaté). Program
 • První setkání synodní skupinky v refektáři františkánského kláštera v úterý 26. 10. 2021 v 18:00 hodin (po mši svaté).
 • Bližší informace farnost Kadaň
 • Aktuální informace na DLTM
 • LetákAktuálně
8. 5.
– 10.30 hod. mše sv. ve Vintířově
– 15.00 hod. mše sv. v Mašťově
– v Radonicích mše sv. nebude
10. 5. mimořádně v 16.00 hod.
– mše sv. ve františkánském kostele
farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
každé úterý v 17.00 hod.
– mše sv. ve františkánském kostele
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian
Jáhen: Mgr. Jan Hrubý