Aktuálně

Svatý týden a Velikonoce

Milí farníci a také Vy, kteří jste otevřeli stránky farnosti,
prožíváme z pohledu křesťanské víry dva nejdůležitější týdny v liturgickém roce. Týden Svatý a na něj naváže týden Velikonoční zakončený nedělí Svátkem Božího Milosrdenství.

Letos je nám dopřáno, abychom i čas Svatého Velikonočního Třídenní mohli prožít ve ztišení srdce a  s vděčností našemu Pánu Ježíši Kristu.

Obnovu křestních závazků, křestní smlouvy budeme sice konat na Bílou sobotu večer jednotlivě, ale je dobré a  potřebné ji vykonat. Na to, abychom se dobře připravili, jsme měli i letos čas Velké duchovní obnovy, dobu svatopostní. Ať je naše spojení s Kristem v časech dobrých i zlých, v hojnosti i v nedostatku, ve zdraví i nemoci stále pevnější.

Připomínáme, že Velký pátek je den přísného postu. Jestliže Pán Ježíš dal za nás všechno, tak jistě nebudeme mít potíž ve spojení s Ním prožít tento postní den.

 • Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota – Kadaň
  – Farní kostel Povýšení Sv. Kříže v Kadani na Mírovém náměstí bude otevřen od 7.30 do 18.00 hodin.
  – Od 7.30 do 11.00 hodin bude vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci.
  – Průběžně bude příležitost k přijetí svátosti pokání a bude možno přistoupit ke svatému přijímání.
  – Na stolku pod kůrem jsou k dispozici požehnané ratolesti Květné neděle.

 • 12. 4. na Hod Boží velikonoční a po celý velikonoční oktáv až do Svátku Božího Milosrdenství
  – Bude otevřen farní kostel Povýšení Sv. Kříže k modlitbě od 7.30 do 18.00 hodin.
  – Od 7.30 do 11.00 hodin bude vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci.
  – Průběžně bude příležitost k přijetí svátosti pokání a bude možno přistoupit ke svatému přijímání.

 • Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota – Mašťov
  – Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově bude otevřen k modlitbě od 15.00 do 16.00 hodin.
  – Bude vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci.
  – Bude příležitost k přijetí svátosti pokání a bude možno přistoupit ke svatému přijímání.

 • Velký pátek – kostel Narození Panny Marie v Radonicích
  – Bude otevřen k modlitbě od 13.30 do 14.30 hodin.

S přáním požehnaných dnů Svatého týdne a Velikonoc Josef Čermák (farář), Jan Burian (farní vikář) a Mgr. Jan Hrubý (jáhen)

Odkazy: Velikonoce v rodině / velikonoční liturgie / mše online


Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

Milí věřící, bratři a sestry,
Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie.

Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.

Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte.

Z celého srdce Vám žehnáme
Čeští a moravští biskupové, 3. dubna 2020 (výzva)


Information in English

During these days all the masses will be cancelled in all churches in Kadaň and Mašťov. The Parish Church of the Exaltation of the Holy Cross will be opened for prayer daily (9.–19. 4. 2020) in time 7.30 pm –18.00 am.

All regular visitors are dispensed from the Sunday duty to attend the Mass.


Pastýřský okružní dopis (březen 2020), Mons. Jana Baxanta, litoměřického biskupa

Informace (2. 4. 2020)

 • Farní kostel je každý den otevřen. Je možno se zastavit ke ztišení a k modlitbě.
 • V pátek 3. 4. bude od 16.30 hodin do 17.30 hodin vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci, bude také příležitost k přijetí svátosti pokání, případně po adoraci bude možnost přistoupit ke svatému přijímání.
 • 5. 4. – Květná neděle
  – Farní kostel bude otevřen od 7.30 hodin.
  – Od 7.30 do 11.00 hodin bude vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci.
  – Průběžně bude příležitost k přijetí svátosti pokání a bude možno přistoupit ke svatému přijímání.
  – Na stolku pod kůrem budou připraveny požehnané ratolesti Květné neděle.
 • Možnosti pro Svatý týden a Velikonoce ve farnostech Kadaň a Mašťov budou uvedeny na těchto stránkách farnosti.
S přáním požehnaných dnů Josef Čermák (farář), Jan Burian (farní vikář) a Mgr. Jan Hrubý (jáhen)

Informace (24. 3. 2020)

Milí farníci a Vy, kteří jste otevřeli stránky farnosti,
karanténní opatření pokračují, všechny bohoslužby jsou zrušeny až do odvolání.

 • Děkanský kostel je každý den otevřen. Je možno se zastavit ke ztišení a k modlitbě.
 • Ve středu o Slavnosti Zvěstování Páně bude od 9.00 hodin do 16.00 hodin vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci.
 • V neděli od 7.30 hodin do 11.00 hodin je stejná možnost.
 • 25. 3. – Slavnost Zvěstování Páně nám v křesťanské víře připomíná největší událost lidských dějin, vtělení Božího Syna. Je to den velkých Božích darů, které můžeme vyprosit všem lidem, zvláště nemocným a těm, kteří v těchto dnech s velkým nasazením o nemocné pečují.

Duchovní povzbuzení

Milí farníci a také Vy, kteří jste otevřeli stránky farnosti,
přijměte pozdrav a povzbuzení v tomto čase zkoušky.

Někdy koncem ledna jsme poprosili P. Jakuba Karla Berku, O. Praem. zda by vedl v postní době duchovní obnovu v naší farnosti. S ochotou přijal a hned v telefonu stanovil téma: Zůstaň člověkem. Obnova měla být v sobotu 28. 3. 2020.

Kdysi jsem byl kaplanem v Boskovicích u P. Vincence Bednáře. Dej mu Pán Bůh nebe! Říkával mi: "Bratříčku, člověk má plán a Pán Bůh mu z něho udělá aeroplán." Byl to člověk v 50.tých letech vězněný. Rok dopředu mu řekli, že bude uvězněn, aby s tím počítal. Po roce pro něj přišli. Věděl tedy z osobní zkušenosti co říká.

S naší duchovní obnovou je to trochu podobné. Bude po domluvě někdy později. Téma obnovy však zůstává a je velmi aktuální. Máme možnost osvědčovat jak je to s naším lidstvím doopravdy.

Důležité je samozřejmě jak vstoupíme do každého našeho nového dne. Kdysi jsem četl krátkou ranní modlitbu o 3 větách:
1. Pane Bože, dobrý den.
2. Co budeš dnes dělat?
3. Rád bych Ti při tom pomáhal.

Přeji Vám požehnané dny. Modlíme se za nemocné a za všechny, kteří se snaží jim pomáhat. Modlíme se za ty, do jejichž rukou je vložena správa našich společných věcí.

Modlím se za Vás všechny.
S požehnáním Josef Čermák


Z výzvy litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta (12. 3. 2020)

"Protože se prakticky nyní na omezenou dobu 30 dnů jedná o rušení veřejných bohoslužeb, pokud je to jen trochu možné, zpřístupněme kostely k soukromé adoraci a tiché soustředěné modlitbě. Je žádoucí, aby všem lidem dobré vůle, byla v těchto nelehkých časech poskytnuta příležitost vyhledat posilu u svatostánku."

"Platí, že všichni pravidelní návštěvníci bohoslužeb jsou dispenzováni od nedělní povinnosti účasti na mši svaté. Nabízí se však možnost sledovat mši sv. díky rozhlasovému vysílání, resp. díky televiznímu přenosu (Radio Proglas a TV Noe), je-li jim to dostupné. Svaté přijímání jim mohou donést pomocníci Eucharistie."

Odkazy: Dopis litoměřického biskupa (Karanténní oktáv) / mše online

 • od 16. 3.  až do 24. 3. 2020 se RUŠÍ všechny bohoslužby
  – v děkanském kostele Povýšení Sv. Kříže a v kostele Sv. Rodiny v Kadani
  – v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
 • Děkanský kostel Povýšení Sv. Kříže v Kadani bude přes den otevřen od 7.00 do 19.00 hodin.
 • Dále bude upřesněno.
 • Kontakt na kněze pro udílení svátosti nemocných a Viatika:
  tel.: 474 344 463, mobil: 722 137 700, e-mail: farnost.kadan@dltm.cz

S požehnáním Jan Burian, farní vikář a Josef Čermák, farář


Information in English

During days 16.–24. March 2020 all the masses will be cancelled in all churches in Kadaň and Mašťov. The Parish Church of the Exaltation of the Holy Cross will be opened for prayer daily since 7.00 pm till 7.00 am.

All regular visitors are dispensed from the Sunday duty to attend the Mass.


Oprava varhan v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani

je plánována od května 2019 do prosince 2021 (více)

Pokud se rozhodnete přispět finančním darem, je to možné v hotovosti (na farním úřadě) nebo převodem na sbírkový účet:
Oprava varhan - kostel Sv. Kříže Kadaň, č. ú.: 115-8460560267/0100.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vystavíme Potvrzení o poskytnutém daru.

Infozáložky: strana 1, strana 2

1. etapa opravy varhan v našem farním kostele Povýšení Sv. Kříže byla dokončena. Vynaloženo bylo 317.531,- Kč. Díky finančním darům jednotlivců, firem a města Kadaň. Pokud by někdo z dárců chtěl uplatnit odpočet z daně, napište nám o tom na e-mail. Oprava varhan přechází do druhé etapy a plánujeme další benefiční koncerty a kulturní akce.


Aktuálně
OZNÁMENÍ farnosti v době karantény
do odvolání se RUŠÍ všechny bohoslužby v Kadani a okolí
– děkanský kostel v Kadani je otevřený
Svatý týden a Velikonoce
– v Kadani a Mašťově
Velikonoční výzva biskupů
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian