Aktuálně

 • Pondělí od 16.45 hodin
  – Je možné se zúčastnit ve farním kostele v Kadani setkání společenství "Modlitby matek".
  Srdečně zveme.

 • Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní ve farním kostele v Kadani
  – Pondělí, středa, čtvrtek: 8.00–9.00 hod.
  – Úterý, pátek: 8.00–8.30 hod.
  – Pátek: 16.30–17.15 hod.
  – Je přítomen kněz, lze přijmout také svátost pokání.
  – Jinak lze tuto svátost přijmout v kostele vždy 1/2 hod. před začátkem mše svaté.


Říjen

 • Sobota 1. 10. v 15.00 hodin
  – Mše svatá s požehnáním obnovené kaple ve Žďově.


Září

 • Sobota 3. 9. v 15.00 hodin
  – Mše svatá ve františkánském kostele v Kadani.
  – Po mši sv. bude na klášterní vinici "Zavírání hory". Jde o starý vinařský zvyk, aby mohla letošní úroda hroznů dobře dozrávat.

 • Neděle 4. 9.
  – Vzývání Ducha Svatého a požehnání pro dílo nového školního roku.
  – Ať se dílo školního roku s Boží pomocí daří!

 • Sobota 10. 9.
  NEBUDE mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Sobota 10. 9. Dny evropského dědictví v Kadani
  10.00–16.00 hodin: Růžencová kaple, kostel Povýšení sv. Kříže, kostel Stětí sv. Jana Křtitele,
  14.00–16.00 hodin: kostel sv. Rodiny a sv. Alžběty.

 • Neděle 11. 9. Dny evropského dědictví v Kadani
  10.00–16.00 hodin: Růžencová kaple, kostel Stětí sv. Jana Křtitele,
  10.00–13.00 hodin a 15.00–16.00 hodin: kostel Povýšení sv. Kříže,
     – v době 13.00–15.00 hodin NENÍ prohlídka kostela možná – liturgie katolíků východního obřadu,
  14.00–16.00 hodin: kostel sv. Rodiny a sv. Alžběty.

  Farní pouť
  Na třetí zářijový víkend se chystá program, který připomene svátek Povýšení Svatého Kříže a také stejnojmenný farní kostel.
  Přijměte srdečné pozvání k účasti na dvoudenní farní pouti!

 • Sobota 17. 9. Farní den v Kadani
  9.00 hodin bohoslužba ve františkánském kostele, kterou bude sloužit františkán P. Regalát Beneš
  Mše svatá v 8.00 hodin ve farním kostele nebude.
  15.00–18.00 hodin možnost přijmout svátost pokání a také příležitost k duchovnímu rozhovoru s knězem ve farním kostele
  15.00–19.00 hodin workshop a ukázky tesařské práce na dvoře děkanství
  v 16.00 a 18.00 hodin prohlídky farního kostela a starobylého sklepení zdejšího děkanství (začátek u hlavního vstupu do kostela)

 • Neděle 18. 9. Farní pouť
  8.00 hodin slavnostní vyzvánění kostelních zvonů
  8.30 hodin poutní mše sv. ve farním kostele Povýšení Sv. Kříže
  9.45 hodin varhanní koncert v provedení Přemysla Kšici (varhany) a Miroslava Smrčky (trubka)
  V budově děkanství, v děkanské jídelně bude pro poutníky a všechny příchozí připraveno pohoštění. Srdečně zveme.
  14.00 hodin pěší pouť od farního kostela do Želiny
  15.00 hodin požehnání nového kříže (rozcestí za železničním viaduktem v Želině)

 • Neděle 18. 9. v 11.00 hodin
  Poutní mše svatá u kaple sv. Ludmily na Chmelištné (farnost Mašťov).
  – Zpívá chrámový sbor z Podbořan.
  – Po mši svaté je příležitost k dalšímu setkání a občerstvení. Pohoštění je pro příchozí připraveno. Srdečně zveme.
  Tuto neděli NEBUDE pravidelná mše svatá ve farním kostele v Mašťově ani v Radonicích.

 • Sobota 24. 9. Svatováclavské vinobraní v Kadani
  9.00 hodin mše svatá ve františkánském kostele – na poděkování za úrodu ovoce a vinných hroznů.
  14.00 hodin setkání s modlitbou na hřbitově u hrobů zastřelených 4. 3. 1919. Připomínka Česko-německé Svatováclavské deklarace.

 • Sobota 24. 9. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Úterý 27. 9. v 15.00 hodin
  – budova děkanství, děkanská jídelna – vyučování náboženství

 • Středa 28. 9. v 15.00 hodin Slavnost sv. Václava, mučedníka
  – V 8.30 hodin mše svatá ve farním kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani.
  – V 10.30 hodin mše svatá ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově.
  – V 15.00 hodin poutní mše svatá v kostele sv. Michaela Archanděla ve Zlovědicích.
  Po mši svaté před kostelem ještě možnost občerstvení a dalšího setkání.

 • Čtvrtek 29. 9. ve 14.30 hodin Svátek Archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
  Poutní mše svatá v kapli sv. Gabriela v Němčanech.


Synoda

 • Zveme vás na páté setkání synodní skupinky v refektáři františkánského kláštera v úterý 22. 2. 2022 v 18:00 hodin (po mši svaté).
 • Čtvrté setkání synodní skupinky v jídelně na děkanství ve středu 12. 1. 2022 v 18:00 hodin (po mši svaté).
 • Třetí setkání synodní skupinky v refektáři františkánského kláštera v úterý 23. 11. 2021 v 18:00 hodin (po mši svaté). Program
 • Druhé setkání synodní skupinky v jídelně na děkanství v úterý 9. 11. 2021 v 18:00 hodin (po mši svaté). Program
 • První setkání synodní skupinky v refektáři františkánského kláštera v úterý 26. 10. 2021 v 18:00 hodin (po mši svaté).
 • Bližší informace farnost Kadaň
 • Aktuální informace na DLTM
 • LetákAktuálně
28. 9. Slavnost sv. Václava
8.30 hod. mše sv. v Kadani
10.30 hod. mše sv. v Mašťově
15.00 hod. poutní mše sv. ve Zlovědicích
29. 9. ve 14.30 hod.
– poutní mše sv. v Němčanech
1. 10. v 15.00 hod.
– mše sv. ve Žďově
farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
každé úterý v 17.00 hod.
– mše sv. ve františkánském kostele
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian
Jáhen: Mgr. Jan Hrubý