Aktuálně

Oprava varhan v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani

je plánována od května 2019 do prosince 2021 (více)

1. etapa opravy varhan v našem farním kostele Povýšení Sv. Kříže byla dokončena. Vynaloženo bylo 317.531,- Kč. Díky finančním darům jednotlivců, firem a města Kadaň.

V roce 2020 pokračovala 2. etapa opravy varhan ve farním kostele Povýšení Svatého Kříže v Kadani. Celková cena díla byla 190.000,- Kč.

 • Proběhla oprava II. manuálu v rozsahu:
  – rozebrání, čištění, kontrola vzdušnic a píšťalnic, čištění píšťal, intonační dorovnávky a ladění
  Cena díla: 105.000,- Kč

 • Proběhla oprava I. manuálu v rozsahu:
  – rozebrání, čištění, kontrola vzdušnic a píšťalnic, čištění píšťal, intonační dorovnávky a ladění
  Cena díla: 85.000,- Kč

 • K úhradě finančních nákladů přispěli:
  – Město Kadaň - neinvestiční finanční dotace (85.000,- Kč)
  – 1. benefiční koncert 21. 6. 2020 – Kadaň zpívá, Hlahol Chomutov (9.700,- Kč)
  – 2. benefiční koncert 11. 7. 2020 – Eva Mokrá, Tetiana Tishchenko (6.100,- Kč)
  – 3. benefiční koncert 22. 11. 2020 - koncert se z důvodu protiepidemických opatření Vlády ČR nekonal.
  – Ostatní finanční náklady byly uhrazeny z příspěvků fyzických a právnických osob.

Pro letošek je vše uhrazeno. Všem dárcům děkujeme za pomoc. Účinkujícím na benefičních koncertech a všem, kteří jste pomáhali při zajišťování 2. etapy opravy děkuji. V roce 2021 by měla být celková oprava varhan dokončena opravou pedálového stroje.
Josef Čermák, děkan

Pokud se rozhodnete přispět finančním darem, je to možné v hotovosti (na farním úřadě) nebo převodem na sbírkový účet:
Oprava varhan – kostel Sv. Kříže Kadaň, č. ú.: 115-8460560267/0100.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vystavíme Potvrzení o poskytnutém daru.


Červenec

 • Neděle 4. 7.
  – 8.00 hod. mše svatá v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani
  – 10.00 hod. poutní mše svatá v kapli Panny Marie Pomocné na Vintířovském vrchu
  – 16.00 hod. mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
  – 18.00 hod. mše svatá v kostele Svaté Rodiny v Kadani

 • Pondělí 5. 7. – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
  – 08.30 hod. mše svatá v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani
  – 10.30 hod. mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově

 • Sobota 10. 7. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Neděle 11. 7.
  – 8.30 hod. mše svatá v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani
  – 10.30 hod. poutní mše svatá v kostele sv. Markéty ve Vintířově na návsi
  – 16.00 hod. mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
  – 18.00 hod. mše svatá v kostele Svaté Rodiny v Kadani

 • Sobota 24. 7. v 10.00 hodin
  – Poutní mše svatá v kostele sv. Jakuba ve Veliké Vsi.

 • Sobota 24. 7. v 17.00 hodin
  – Mše sv. ve františkánském klášteře v kapli sv. Kateřiny Alexandrijské.
  – Vchod je klášterní fortnou.

 • Sobota 31. 7. kostel sv. Mikuláše v Mikulovicích
  – 13.00–18.00 hodin otevřený kostel k návštěvě
  – 15.00 hodin mše svatá

Aktuálně
neděle 4. 7.
– 8.00 h. mše sv. v kostele Povýšení Sv. Kříže
– 10.00 h. poutní mše sv. na Vintířovském vrchu
– 16.00 h. mše sv. v Mašťově
– 18.00 h. mše sv. v kostele Sv. Rodiny
5. 7. – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
– 8.30 h. mše sv. v kostele Povýšení Sv. Kříže
– 10.30 h. mše sv. v Mašťově
10. 7.
– 15.00 h. mše sv. v Úhošťanech
Farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian
Jáhen: Mgr. Jan Hrubý