Aktuálně

 • Pondělí od 16.45 hodin
  – Je možné se zúčastnit ve farním kostele v Kadani setkání společenství "Modlitby matek".
  Srdečně zveme.

 • Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní ve farním kostele v Kadani
  – Pondělí, středa, čtvrtek: 8.00–9.00 hod.
  – Úterý, pátek: 8.00–8.30 hod.
  – Pátek: 16.30–17.15 hod.
  – Je přítomen kněz, lze přijmout také svátost pokání.
  – Jinak lze tuto svátost přijmout v kostele vždy 1/2 hod. před začátkem mše svaté.

 • Výuka náboženství
  – s paní katechetkou Mgr. Janou Mračníkovou
  – v úterý v 15.00 hod.
  – ve farním sále na děkanství
  – Je možné se přihlásit.

 • Týden ve farnosti
  28. 4.–5. 5. 2024, 5.–12. 5. 2024, 12.–19. 5. 2024, 19.–26. 5. 2024,
  26. 5.–2. 6. 2024, 2.–9. 6. 2024

Červen

 • Pátek 7. 6. Noc kostelů
  plakát

 • Sobota 8. 6. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.


Květen

 • Středa 1. 5. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Mikulovicích.

 • Sobota 4. 5. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Jana Evangelisty v Zahořanech.

 • Úterý 7. 5.
  – 17.00 hodin mše svatá ve františkánském kostele v Kadani (za charitní dílo v Kadani)
  – 17.45 hodin klášterní zahrada, požehnání přírodě a krajině

 • Středa 8. 5. v 10.30 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Markéty ve Vintířově na návsi.

 • Sobota 11. 5. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Pondělí 13. 5. v 17.00 hodin
  – Mše svatá ve františkánském kostele v Kadani.

 • Úterý 14. 5. – mše svatá v Kadani NEBUDE

 • Sobota 18. 5. – Duchovní obnova (před Svatodušními svátky)
  Mše svatá ve farním kostele v 8.00 hodin nebude.
  – V 9.00 hodin začne ve farním kostele duchovní obnova. Vede P. Vojtěch Suchý S.J.
  – Dopoledne v 9.00 hodin a v 11.00 hodin budou přednášky.
  V mezičase možnost přijetí svátosti pokání nebo příležitost k duchovnímu rozhovoru s knězem.
  Mše svatá ve 12.30 hodin bude z Vigilie Slavnosti Seslání Ducha Svatého.
  Po mši svaté možnost občerstvení a sdílení ve farním sále na děkanství.
  Srdečně zveme.

Aktuálně
7. 6.
– Noc kostelů
8. 6. v 15.00 hod.
– mše sv. v Úhošťanech
farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
každé úterý v 17.00 hod.
– mše sv. ve františkánském kostele
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Farní vikář: Jan Burian
Výpomocný duchovní: Mgr. Jan Hrubý