Aktuálně

Změna emailové adresy farnosti

Naše původní adresa farnostkadan@centrum.cz bude po určitou dobu ještě aktivní.
Ale již nyní korespondujte, prosím, výhradně na nové adrese farnost.kadan@dltm.cz.
Děkujeme za pochopení.


Oprava varhan v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani

je plánována od května 2019 do prosince 2022.

Pokud se rozhodnete přispět finančním darem, je to možné v hotovosti (na farním úřadě) nebo převodem na sbírkový účet:
Oprava varhan - kostel Sv. Kříže Kadaň, č. ú.: 115-8460560267/0100.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vystavíme Potvrzení o poskytnutém daru.


Staň se dobrovolníkemvíce


Únor 2019

 • Středa 6. 2.
  – před 200 roky nechalo Město Kadaň, tehdejší patron farního kostela, odlít v Praze zvon o hmotnosti asi 4 tuny. Zvon nese jméno Povýšení Sv. Kříže. Je zavěšen v severní věži kostela. Každou neděli ráno zve na bohoslužbu do farního kostela. Zvoníci (dobrovolníci) rádi tuto službu konají ...
  Výročí si připomeneme ve středu 6. 2. tak, že zazvoníme v poledne a pak ještě v 17.00 hodin před bohoslužbou.
  mše sv. v Mašťově bude v 15.00 hodin

 • Čtvrtek 7. 2.
  – mše svatá nebude sloužena v 17.15 hodin ve farním kostele, ale bude v 16.00 hodin ve františkánském klášteře, v kapli sv. Kateřiny Alexandrijské
  V 17.00 hodin bude v refektáři kláštera prezentace knihy Františkánské nebe v Kadani.
  Autoři: doc. PhDr. Petr Hlaváček Ph.D., Mgr. Milena Bílková Th.D.

 • Sobota 9. 2. v 15.00 hodin
  – mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech

 • Středa 13. 2. v 15.00 hodin
  – mše sv. v Mašťově (místo 14. 2.)

 • Čtvrtek 14. 2.
  – Setkání kněží krušnohorského vikariátu v Kadani.
  – Začátek v 9.30 hodin, mše svatá ve farním kostele.
  Na mši svatou do kostela srdečně zveme. Pokračování setkání v sále v budově děkanství.


Leden 2019

 • Tříkrálové setkání – 7. 1. 2019
  – 15.00–17.00 hodin na Mírovém nám. v Kadani
  plakátek

 • Čtvrtek 17. 1. 2019
  V 16.00 hodin mše svatá ve františkánském klášteře, v kapli sv. Kateřiny
  – Po dobu oprav je vchod do kostela klášterní fortnou (vchod do muzea).
  V 17.00 hodin následuje v refektáři kláštera přednáška prof. Jiřího Mikulce z Historického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
  Mše svatá ve farním kostele v 17.15 hodin nebude.

 • Neděle 27. 1. 2019 v 15.00 hodin
  – zveme do kostela Stětí sv. Jana Křtitele na Ekumenickou bohoslužbu slova.


Aktuálně
14. 2. 2019 v 9.30 hodin
– mše svatá ve farním kostele
– setkání kněží krušnohorského vikariátu
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian