Aktuálně

 • Pondělí od 16.45 hodin
  – Je možné se zúčastnit ve farním kostele v Kadani setkání společenství "Modlitby matek".
  Srdečně zveme.

 • Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní ve farním kostele v Kadani
  – Pondělí, středa, čtvrtek: 8.00–9.00 hod.
  – Úterý, pátek: 8.00–8.30 hod.
  – Pátek: 16.30–17.15 hod.
  – Je přítomen kněz, lze přijmout také svátost pokání.
  – Jinak lze tuto svátost přijmout v kostele vždy 1/2 hod. před začátkem mše svaté.

 • Výuka náboženství
  – s paní katechetkou Mgr. Janou Mračníkovou
  – v úterý v 15.00 hod.
  – ve farním sále na děkanství
  – Je možné se přihlásit.

 • Týden ve farnosti
  28. 4.–5. 5. 2024, 5.–12. 5. 2024, 12.–19. 5. 2024, 19.–26. 5. 2024,
  26. 5.–2. 6. 2024, 2.–9. 6. 2024, 23.–30. 6. 2024, 30. 6.–7. 7. 2024, 7.–14. 7. 2024

Červenec

 • Pátek 5. 7. – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
  – v 8.30 hodin mše svatá ve farním kostele v Kadani
  – v 10.30 hodin mše svatá ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově

 • Neděle 7. 7.
  – v 8.00 hodin mše svatá ve farním kostele v Kadani
  – v 10.00 hodin poutní mše svatá v kapli Panny Marie Pomocné na Vintířovském vrchu.,
  hlavní celebrant Mons. Martin Davídek, děkan Svatoštěpánské kapituly v Litoměřicích.
  – v 15.00 hodin mše svatá ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
  – v 18.00 hodin mše svatá v kostele Sv. Rodiny v Kadani
  – V Radonicích mše svatá nebude.

 • Sobota 13. 7. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Neděle 14. 7.
  – v 10.30 hodin poutní mše svatá v kostele sv. Markéty ve Vintířově na návsi
  – v 15.00 hodin mše svatá ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
  – V Radonicích mše svatá nebude.

 • Sobota 27. 7. v 10.00 hodin
  Poutní mše svatá v kostele sv. Jakuba ve Veliké Vsi.


Červen

 • Pátek 7. 6. Noc kostelů
  plakát

 • Sobota 8. 6. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.


Květen

 • Středa 1. 5. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Mikulovicích.

 • Sobota 4. 5. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Jana Evangelisty v Zahořanech.

 • Úterý 7. 5.
  – 17.00 hodin mše svatá ve františkánském kostele v Kadani (za charitní dílo v Kadani)
  – 17.45 hodin klášterní zahrada, požehnání přírodě a krajině

 • Středa 8. 5. v 10.30 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Markéty ve Vintířově na návsi.

 • Sobota 11. 5. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Pondělí 13. 5. v 17.00 hodin
  – Mše svatá ve františkánském kostele v Kadani.

 • Úterý 14. 5. – mše svatá v Kadani NEBUDE

 • Sobota 18. 5. – Duchovní obnova (před Svatodušními svátky)
  Mše svatá ve farním kostele v 8.00 hodin nebude.
  – V 9.00 hodin začne ve farním kostele duchovní obnova. Vede P. Vojtěch Suchý S.J.
  – Dopoledne v 9.00 hodin a v 11.00 hodin budou přednášky.
  V mezičase možnost přijetí svátosti pokání nebo příležitost k duchovnímu rozhovoru s knězem.
  Mše svatá ve 12.30 hodin bude z Vigilie Slavnosti Seslání Ducha Svatého.
  Po mši svaté možnost občerstvení a sdílení ve farním sále na děkanství.
  Srdečně zveme.

Aktuálně
7. 7.
– 8.00 hod. mše sv. v Kadani
– 10.00 hod. poutní mše sv. na Vintířovském vrchu
– 15.00 hod. mše sv. v Mašťově
– v Radonicích mše sv. nebude
13. 7. v 15.00 hod.
– mše sv. v Úhošťanech
14. 7.
– 10.30 hod. poutní mše sv. ve Vintířově
– 15.00 hod. mše sv. v Mašťově
– v Radonicích mše sv. nebude
farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
každé úterý v 17.00 hod.
– mše sv. ve františkánském kostele
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Farní vikář: Jan Burian
Výpomocný duchovní: Mgr. Jan Hrubý