Aktuálně

Změna emailové adresy farnosti

Naše původní adresa farnostkadan@centrum.cz bude po určitou dobu ještě aktivní.
Ale již nyní korespondujte, prosím, výhradně na nové adrese farnost.kadan@dltm.cz.
Děkujeme za pochopení.


Oprava varhan v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani

je plánována od května 2019 do prosince 2021 (více)

Pokud se rozhodnete přispět finančním darem, je to možné v hotovosti (na farním úřadě) nebo převodem na sbírkový účet:
Oprava varhan - kostel Sv. Kříže Kadaň, č. ú.: 115-8460560267/0100.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vystavíme Potvrzení o poskytnutém daru.

Infozáložky: strana 1, strana 2


Děkuji Vám všem, kteří jste s velkým osobním nasazením zajistili program letošní Noci kostelů v Kadani – v kostele Povýšení Sv. Kříže, v kostele Sv. Rodiny a v Růžencové kapli. S požehnáním Josef Čermák, farář


Bohoslužby – Svatý týden a Velikonoce


Červen

 • Sobota 1. 6. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Jana Evangelisty v Zahořanech.

 • Neděle 2. 6. v 8.30 hodin
  – Mše svatá ve farním kostele v Kadani s texty ze Slavnosti Nanebevstoupení Páně.

 • Sobota 8. 6. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Vavřince v Želině.

Květen

 • Středa 1. 5. ve 14.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Mikulovicích.
  – Snažíme se, aby radostné velikonoční ALELUJA zaznělo postupně ve všech našich kostelích.
  – Srdečně Vás do Mikulovic zveme a těšíme se na setkání s Vámi.

 • Neděle 19. 5.
  v 10.00 hodin koncert Bohemiachor & Kadaň zpívá (více info) plakátek
  vyjímečně od 11.00 hodin mše svatá v Mašťově

 • Pátek 24. 5. 2019 17–22 hodin
  – NOC KOSTELŮ 2019 >>>program

 • Sobota 25. 5. v 15.00 hodin
  – Mše svatá ve františkánském kostele.
  – Vchod do kostela je klášterní fortnou.

 • Čtvrtek 30. 5. 2019 Slavnost Nanebevstoupení Páně
  – Ve dnech před Slavností Nanebevstoupení Páně se konají modlitby za Boží požehnání pro pole, zahrady, vinorady, louky a prameny. V Kadani se připojíme k těmto modlitbám ve čtvrtek na Slavnost Nanebevstoupení Páně. (Bylo též oznámeno v Kadaňských novinách.)
  V 16.00 hodin požehnání přírodě a pramenům na vinici ve františkánském klášteře.
  V 16.30 hodin bude sloužena mše svatá ve františkánském kostele.
  – Ve farním kostele v Kadani a v Mašťově ten den mše svatá NEBUDE.

Aktuálně
30. 5. 16.30 hodin
Slavnost Nanebevstoupení Páně
– mše svatá ve františkánském kostele
1. 6. 15.00 hodin
– mše svatá v Zahořanech
8. 6. 15.00 hodin
– mše svatá v Želině
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian