Aktuálně

Oprava varhan v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani

je plánována od května 2019 do prosince 2021 (více)

1. etapa opravy varhan v našem farním kostele Povýšení Sv. Kříže byla dokončena. Vynaloženo bylo 317.531,- Kč. Díky finančním darům jednotlivců, firem a města Kadaň.

V roce 2020 pokračovala 2. etapa opravy varhan ve farním kostele Povýšení Svatého Kříže v Kadani. Celková cena díla byla 190.000,- Kč.

 • Proběhla oprava II. manuálu v rozsahu:
  – rozebrání, čištění, kontrola vzdušnic a píšťalnic, čištění píšťal, intonační dorovnávky a ladění
  Cena díla: 105.000,- Kč

 • Proběhla oprava I. manuálu v rozsahu:
  – rozebrání, čištění, kontrola vzdušnic a píšťalnic, čištění píšťal, intonační dorovnávky a ladění
  Cena díla: 85.000,- Kč

 • K úhradě finančních nákladů přispěli:
  – Město Kadaň - neinvestiční finanční dotace (85.000,- Kč)
  – 1. benefiční koncert 21. 6. 2020 – Kadaň zpívá, Hlahol Chomutov (9.700,- Kč)
  – 2. benefiční koncert 11. 7. 2020 – Eva Mokrá, Tetiana Tishchenko (6.100,- Kč)
  – 3. benefiční koncert 22. 11. 2020 - koncert se z důvodu protiepidemických opatření Vlády ČR nekonal.
  – Ostatní finanční náklady byly uhrazeny z příspěvků fyzických a právnických osob.

Pro letošek je vše uhrazeno. Všem dárcům děkujeme za pomoc. Účinkujícím na benefičních koncertech a všem, kteří jste pomáhali při zajišťování 2. etapy opravy děkuji. V roce 2021 by měla být celková oprava varhan dokončena opravou pedálového stroje.
Josef Čermák, děkan

Pokud se rozhodnete přispět finančním darem, je to možné v hotovosti (na farním úřadě) nebo převodem na sbírkový účet:
Oprava varhan – kostel Sv. Kříže Kadaň, č. ú.: 115-8460560267/0100.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vystavíme Potvrzení o poskytnutém daru.


Duben–Květen

 • Pátek 28. 5. v 18.30 hodin – NOC KOSTELŮ v Kadani plakát

 • Neděle
  – Od neděle 16. 5. bude ve farním kostele v Kadani sloužena mše svatá pouze v 8.30 hodin.
  – Mše svatá v kostele Svaté Rodiny v 18.00 hodin beze změny.
  – Vše při dodržení platných vládních nařízení.

 • Sobota 22. 5. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Jana Evangelisty v Zahořanech.

 • Neděle 16. 5.
  Ve 14.00 hodin bude ekumenická bohoslužba slova v kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Ke společné modlitbě zveme v čase velké Svatodušní novény.
  – Mimořádně v 16.00 hodin bude mše sv. v Radonicích.

 • Sobota 15. 5. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Úterý 11. 5. v 17.00 hodin
  – Mše sv. ve františkánském klášteře v kapli sv. Kateřiny Alexandrijské.
  – Vchod je klášterní fortnou.
  – Po mši svaté bude na zahradě kláštera požehnání zahradám, vinicím, polím a loukám.
  – Mše svatá ve farním kostele nebude.

 • Sobota 8. 5. v 15.00 hodin
  – Mše sv. v kostele sv. Markéty ve Vintířově na návsi.

 • Sobota 1. 5. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Mikulovicích u Vernéřova.

 • Sobota 24. 4. v 15.00 hodin
  – Mše sv. ve františkánském klášteře v kapli sv. Kateřiny Alexandrijské.
  – Vchod je klášterní fortnou.

 • Sobota 17. 4. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Sobota 24. 4. Potravinová sbírka
  – od 18.00 do 18.00 hodin, v LIDLu v Kadani (plakát, nákupní seznam)

 • Letní tábor pro kluky (Sdružení KlaSa, leták)

Úmysly papeže Františka k modlitbě v jednotlivých dnech mariánského měsíce května.
Za celý svět raněný touto pandemií

 1. Za všechny zesnulé
 2. Za všechny, kteří se nemohli rozloučit se svými milovanými zesnulými
 3. Za všechny nakažené koronavirem a všechny nemocné
 4. Za všechny těhotné ženy a jejich nenarozené děti
 5. Za všechny děti a dospívající
 6. Za všechny mladé lidi
 7. Za všechny rodiny
 8. Za všechny pracovníky médií
 9. Za všechny seniory
 10. Za všechny lidi s postižením
 11. Za všechny chudé, bez domova a ty, kteří se nacházejí v ekonomické nouzi
 12. Za všechny, kteří žijí sami, a ty, kteří ztratili naději
 13. Za všechny vězněné
 14. Za všechny vědce a instituce lékařského výzkumu
 15. Za všechny migranty
 16. Za všechny oběti násilí a obchodu s lidmi
 17. Za všechny světové představitele a vedoucí mezinárodních organizací
 18. Za všechny lékaře a zdravotní sestry
 19. Za všechny lidi ve válce a za světový mír
 20. Za všechny lékárníky a zdravotnický personál
 21. Za všechny sociální pracovníky
 22. Za všechny dobrovolníky
 23. Za veškerý policejní, armádní personál a za všechny hasiče
 24. Za všechny, kteří poskytují základní služby
 25. Za všechny učitele, studenty a pedagogy
 26. Za všechny pracující a podnikatele
 27. Za všechny nezaměstnané
 28. Za Svatého otce, biskupy, kněze a jáhny
 29. Za všechny zasvěcené muže a ženy
 30. Za církev
 31. Za ukončení pandemie a obnovu našeho sociálního a ekonomického života

Informace (22. 2. 2021)

Poselství papeže Františka k postní době 2021. zde

Okružní list všem diecézánům od litoměřického biskupa Mons. Jan Baxanta. zde

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant dává do odvolání dispens od účasti na nedělní a sváteční mši svaté starším a nemocným osobám, avšak i těm, kteří se z vážných, tj. objektivních důvodů které nastaly nemohou bohoslužeb účastnit (lze využít možnosti sledování bohoslužeb přenášených online).

Je možné se duchovně spojit se slavením Mše svaté prostřednictvím: Radia ProglasTV Noemše online.

V děkanském kostele Povýšení Sv. Kříže a v kostele Sv. Rodiny v Kadani a v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově jsou od 17. 1. 2021 tyto možnosti:

 • Farní kostel Povýšení Svatého Kříže v Kadani
  Mše svatá pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek v 17.15 hodin, sobota v 8.00 hodin. Počet osob do 20 (do 10% míst k sezení).
  Všední dny (pondělí–sobota): Kostel je otevřený pro modlitbu od 8.00 do 18.00 hodin. Od 8.00 do 9.00 hodin a od 16.00 do 17.00 hodin je vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci. V tomto čase je možné přistoupit ke svátosti pokání a ke Svatému přijímání.
  Neděle: Kostel je otevřený pro modlitbu od 8.00 do 18.00 hodin. Od 8.00 do 10.00 hodin je vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci. V tomto čase je možné přistoupit ke svátosti pokání a ke Svatému přijímání. Odpoledne možnost k adoraci a přijetí svátostí nebude. V těchto dnech mše svatá nebude.
  Pobožnost křížové cesty v pátek v 16.30 hodin.

 • Kostel Svaté Rodiny
  Neděle: V 18.00 hodin je sloužena mše svatá. Počet účastníků do maximálně 10% obsazených míst a při dodržení všech předepsaných opatření.

 • Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
  – V neděli je v 10.30 hodin sloužena mše svatá.
  – Počet účastníků do maximálně 10% obsazených míst, tak jak je uvedeno v opatření vlády ze dne 23. 12. 2020.

 • Kostel Narození Panny Marie v Radonicích – V neděli je v 15.00 hodin sloužena mše svatá při dodržení všech předepsaných opatření.

 • Tyto možnosti jsou při dodržení všech platných hygienických nařízení: při příchodu do kostela dezinfekce rukou, na obličeji rouška nebo jiné zakrytí úst a nosu a dodržování rozestupů mezi osobami nejméně 2 metry, vyjma rodinných příslušníků.

 • Kontakt na kněze pro udílení svátosti nemocných a Viatika
  – tel.: 474 344 463
  – mobil: 722 137 700
  – e-mail: farnost.kadan@dltm.cz

Josef Čermák (farář), Jan Burian (farní vikář) a Mgr. Jan Hrubý (jáhen)


Aktuálně
NOC KOSTELŮ v Kadani
– 28. 5. 2021, 18.30–22.00 hod. (plakát)
1. 5. mše sv. v Mikulovicích
8. 5. mše sv. ve Vintířově
11. 5. mše sv. ve františkánském klášteře
15. 5. mše sv. v Úhošťanech
16. 5. ekumenická bohoslužba slova
22. 5. mše sv. v Zahořanech
Mše svaté
v Kadani – po-pá 17.15 hod., so 8.00 hod.
v Kadani – neděle 8.30 hod., 18.00 hod.
v Mašťově – neděle 10.30 hod.
v Radonicích – neděle 15.00 hod.
Farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian
Jáhen: Mgr. Jan Hrubý