Aktuálně

V děkanském kostele Povýšení Sv. Kříže a v kostele Sv. Rodiny v Kadani a v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově se od 17. 5. 2020 obnovují všechny bohoslužby.

Počet osob je omezen do 100, při dodržení všech platných hygienických nařízení: při příchodu do kostela dezinfekce rukou, na obličeji rouška nebo jiné zakrytí úst a nosu a dodržování rozestupů mezi osobami nejméně 2 metry, vyjma rodinných příslušníků.

V neděli BUDE ve farním kostele Povýšení Svatého Kříže v Kadani mše sv.


Oprava varhan v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani

je plánována od května 2019 do prosince 2021 (více)

1. etapa opravy varhan v našem farním kostele Povýšení Sv. Kříže byla dokončena. Vynaloženo bylo 317.531,- Kč. Díky finančním darům jednotlivců, firem a města Kadaň. Pokud by někdo z dárců chtěl uplatnit odpočet z daně, napište nám o tom na e-mail. Oprava varhan přechází do druhé etapy a plánujeme další benefiční koncerty a kulturní akce.

V roce 2020 byla zahájena další etapa opravy varhan – Oprava I. a II. manuálu
– rozebrání, čištění a kontrola vzdušnic a píšťalnic, čistění píšťal, intonační dorovnávky a ladění

Pokud se rozhodnete přispět finančním darem, je to možné v hotovosti (na farním úřadě) nebo převodem na sbírkový účet:
Oprava varhan - kostel Sv. Kříže Kadaň, č. ú.: 115-8460560267/0100.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vystavíme Potvrzení o poskytnutém daru.

Infozáložky: strana 1, strana 2


Květen

 • Pátek 1. 5. ve 14.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Mikulovicích.

 • Sobota 2. 5. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v poutní kapli Panny Marie Pomocné na Vintířovském vrchu.

 • Pátek 8. 5. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Markéty ve Vintířově (na návsi).

 • Sobota 23. 5. v 15.00 hodin
  – mše svatá v kostele sv. Jakuba ve Veliké Vsi

 • Sobota 30. 5. v 15.00 hodin
  – mše svatá v kostele sv. Archanděla Michaela ve Zlovědicích

Aktuálně
OZNÁMENÍ farnosti od 17. 5.
se OBNOVUJÍ všechny bohoslužby
23. 5. v 15.00 hodin
– mše sv. ve Veliké Vsi
30. 5. v 15.00 hodin
– mše sv. ve Zlovědicích
Pokračuje oprava varhan (etapa 2020)
– oprava I. a II. manuálu
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian