Aktuálně

Oprava varhan v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani

je plánována od května 2019 do prosince 2021 (více)

1. etapa opravy varhan v našem farním kostele Povýšení Sv. Kříže byla dokončena. Vynaloženo bylo 317.531,- Kč. Díky finančním darům jednotlivců, firem a města Kadaň. Pokud by někdo z dárců chtěl uplatnit odpočet z daně, napište nám o tom na e-mail. Oprava varhan přechází do druhé etapy a plánujeme další benefiční koncerty a kulturní akce.

V roce 2020 byla zahájena další etapa opravy varhan – Oprava I. a II. manuálu
– rozebrání, čištění a kontrola vzdušnic a píšťalnic, čistění píšťal, intonační dorovnávky a ladění

Pokud se rozhodnete přispět finančním darem, je to možné v hotovosti (na farním úřadě) nebo převodem na sbírkový účet:
Oprava varhan - kostel Sv. Kříže Kadaň, č. ú.: 115-8460560267/0100.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vystavíme Potvrzení o poskytnutém daru.


Informace (13. 10. 2020)

V děkanském kostele Povýšení Sv. Kříže a v kostele Sv. Rodiny v Kadani a v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově budou od 14. 10. do 3. 11. tyto možnosti:

 • Farní kostel Povýšení Svatého Kříže v Kadani
  – Bude otevřen každý den (pondělí až sobota) k modlitbě od 8.00 do 18.00 hodin. Od 8.00 do 10.00 hodin a od 15.30 do 17.30 hodin bude vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci. V tomto čase bude také možnost přistoupit ke svátosti pokání a ke Svatému přijímání.
  V neděli (18., 25. 10. a 1. 11.) ve farním kostele mše sv. nebude. Kostel bude otevřen k modlitbě od 8.00 do 18.00 hodin. Od 8.00 do 11.00 hodin a od 15.00 do 17.30 hodin bude vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci. V tomto čase bude také možnost přistoupit ke svátosti pokání a ke Svatému přijímání.

 • Kostel Svaté Rodiny
  – V neděli (18., 25. 10. a 1. 11.) bude kostel otevřen pro modlitbu od 17.00 hodin. V 18.00 hodin bude sloužena mše svatá za účasti maximálně 6 osob.

 • Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově
  – Mše svatá bude sloužena ve čtvrtek v 16.00 hodin. Počet do 6 osob.
  – V neděli (18., 25. 10. a 1. 11.) bude kostel otevřen pro modlitbu od 10.30 do 11.30 hodin. Zároveň bude vystavena Nejsvětější Svátost k adoraci a v tomto čase bude možné přistoupit ke svátosti pokání a ke Svatému přijímání.

 • Sobota 17. 10. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech. Počet do 10 osob!

 • Neděle 18. 10.
  – V 13.30 hodin mše svatá v kostele sv. Mikuláše a Jména Panny Marie ve Vilémově. Počet do 6 osob.
  – V 15.00 hodin mše svatá v kostele Narození Panny Marie v Radonicích. Počet do 6 osob.

 • Neděle 25. 10.
  – V 13.30 hodin mše svatá v kostele sv. Vavřince v Podlesicích. Počet do 6 osob.
  – V 15.00 hodin mše svatá v kostele Narození Panny Marie v Radonicích. Počet do 6 osob.

 • Neděle 1. 11.
  – V 13.30 hodin mše svatá v kostele sv. Mikuláše a Jména Panny Marie ve Vilémově. Počet do 6 osob.
  – V 15.00 hodin mše svatá v kostele Narození Panny Marie v Radonicích. Počet do 6 osob.

 • Tyto možnosti jsou při dodržení všech platných hygienických nařízení: při příchodu do kostela dezinfekce rukou, na obličeji rouška nebo jiné zakrytí úst a nosu a dodržování rozestupů mezi osobami nejméně 2 metry, vyjma rodinných příslušníků.

 • Kontakt na kněze pro udílení svátosti nemocných a Viatika
  – tel.: 474 344 463
  – mobil: 722 137 700
  – e-mail: farnost.kadan@dltm.cz

Josef Čermák (farář), Jan Burian (farní vikář) a Mgr. Jan Hrubý (jáhen)


Říjen

 • Sobota 3. 10. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v poutní kapli Panny Marie Pomocné na Vintířovkém vrchu.

 • Neděle 11. 10.
  – V 10.00 hodin mše svatá s prvním svatým přijímaním dětí v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani.
  – V 13.30 hodin mše svatá v kostele sv. Mikuláše a Jména Panny Marie ve Vilémově.
  – V 15.00 hodin mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově.

Září

 • Sobota 5. 9. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kapli svaté Kateřiny ve františkánském klášteře v Kadani.
  Následuje "Zavírání hory" na Svatováclavské vinici na klášterní zahradě.

 • Sobota 12. 9. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Sobota 12. a neděle 13. 9.
  Farní kostel Povýšení Sv. Kříže bude otevřený k prohlídce v rámci Dnů evropského kulturního dědictví:
  – sobota 10.00–16.00 hodin
  – neděle 10.00–13.00 hodin a 15.00–16.00 hodin (V neděli 13.30–15.00 hodin je v kostele bohoslužba katolíků východního obřadu, v této době není prohlídka kostela možná.)

 • Neděle 13. 9. – farní kostel
  – v 8.30 hodin poutní mše svatá v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani (plakát)
  – v 9.30 hodin poutní koncert – vystoupí Přemysl Kšica (varhany) a Miroslav Smrčka (trubka)
  – v 10.00 hodin poutní pohoštění v budově děkanství

 • Neděle 13. 9. v 11.00 hodin
  Poutní mše svatá před kaplí sv. Ludmily v Chmelištné (farnost Mašťov).

 • Neděle 13. 9. v 15.00 hodin
  Poutní mše svatá v kostele Narození Panny Marie v Radonicích.

 • Sobota 26. 9.
  – Svatováclavské vinobraní je pro tento rok v Kadani zrušeno.
  Mše svatá na poděkování za úrodu ovoce a vína bude sloužena v 9.00 hodin ve farním kostele Povýšení Sv. Kříže.
  – Ve 14.00 hodin bude na hřbitově u hrobu pochovaných ze 4. 3. 1919 pobožnost s připomínkou uzavřené Svatováclavské deklarace a s modlitbou za živé i zesnulé.

 • Pondělí 28. 9. – Slavnost sv. Václava, mučedníka
  – V 8.30 hodin mše svatá v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani.
  – V 10.30 hodin mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově.
  – V 15.00 hodin poutní mše svatá v kostele sv. Archanděla Michaela ve Zlovědicích. Po bohoslužbě bude před kostelem příležitost k občerstvení.

 • Úterý 29. 9. v 15.30 hodin – Svátek sv. Archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
  Poutní mše svatá v kapli sv. Gabriela v Němčanech.

Aktuálně
17. 10., 15.00 hod.
– mše sv. v Úhošťanech
– Počet do 6 osob!

18. 10.
– 13.30 hod. mše sv. ve Vilémově
– 15.00 hod. mše sv. v Radonicích
– Počet do 6 osob!
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian