Aktuálně

 • Pondělí od 16.45 hodin
  – Je možné se zúčastnit ve farním kostele v Kadani setkání společenství "Modlitby matek".
  Srdečně zveme.

 • Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní ve farním kostele v Kadani
  – Pondělí, středa, čtvrtek: 8.00–9.00 hod.
  – Úterý, pátek: 8.00–8.30 hod.
  – Pátek: 16.30–17.15 hod.
  – Je přítomen kněz, lze přijmout také svátost pokání.
  – Jinak lze tuto svátost přijmout v kostele vždy 1/2 hod. před začátkem mše svaté.


Srpen

 • Úterý 2. 8. v 17.00 hodin
  – Mše svatá ze svátku Panny Marie Andělské z Porciunkule ve františkánském kostele v Kadani.

 • Sobota 6. 8. v 15.00 hodin
  Poutní mše svatá v kostele sv. Vavřince v Želině.

 • Sobota 13. 8. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Neděle 14. 8. v 10.30 hodin
  Poutní mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově.
  – Po mši svaté zveme k setkání a pohoštění na faře.

 • Neděle 14. 8. v 13.30 hodin
  Poutní mše svatá v kostele sv. Vavřince v Podlesicích.


Červenec

 • Neděle 3. 7. v 10.00 hodin
  – Poutní mše svatá v kapli Panny Marie Pomocné na Vintířovském vrchu.
  – Hlavní celebrant: Mons. Martin Davídek, generální vikář.
  – Mše svatá ve farním kostele bude vyjímečně v 8.00 hodin.

 • Pondělí 4. 7. v 17.00 hodin
  – Mše svatá ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie a 14-ti Sv. pomocníků v Kadani.
  – Ve farním kostele mše svatá nebude.

 • Úterý 5. 7. v 8.30 hodin – Svátek Cyrila a Metoděje
  – Mše svatá v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani.

 • Sobota 9. 7. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Neděle 10. 7.
  – 10.30 hod. poutní mše svatá v kostele sv. Markéty ve Vintířově na návsi.
  – 15.00 hod. mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově.
  – V Radonicích mše svatá nebude.

 • Od neděle 17. 7. v 15.00 hodin
  – Budou opět pravidelné mše svaté v kostele Narození Panny Marie v Radonicích.

 • Sobota 23. 7. v 10.00 hodin
  Poutní mše svatá v kostele sv. Jakuba ve Veliké Vsi.

 • Středa 27. 7. ve 14.30 hodin
  – Mše svatá v kapli sv. Gabriela v Němčanech.

 • Sobota 30. 7. Mašťov – setkání rodáků a přátel Mašťova
  – 13.00-14.00 hod. a 15.00-16.00 hod. bude kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen k prohlídce.
  – 14.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie, mše svatá za živé a zesnulé rodáky a přátele Mašťova, za živé a zesnulé dobrodince kostela.
  Srdečně zveme.
  Během mše svaté není možná prohlídka kostela.


Synoda

 • Zveme vás na páté setkání synodní skupinky v refektáři františkánského kláštera v úterý 22. 2. 2022 v 18:00 hodin (po mši svaté).
 • Čtvrté setkání synodní skupinky v jídelně na děkanství ve středu 12. 1. 2022 v 18:00 hodin (po mši svaté).
 • Třetí setkání synodní skupinky v refektáři františkánského kláštera v úterý 23. 11. 2021 v 18:00 hodin (po mši svaté). Program
 • Druhé setkání synodní skupinky v jídelně na děkanství v úterý 9. 11. 2021 v 18:00 hodin (po mši svaté). Program
 • První setkání synodní skupinky v refektáři františkánského kláštera v úterý 26. 10. 2021 v 18:00 hodin (po mši svaté).
 • Bližší informace farnost Kadaň
 • Aktuální informace na DLTM
 • LetákAktuálně
30. 7. Mašťov
– setkání rodáků a přátel Mašťova
– ve 14.00 hod. mše svatá
6. 8. v 15.00 hod.
poutní mše sv. v Želině
13. 8. v 15.00 hod.
– mše sv. v Úhošťanech
14. 8. poutní mše sv.
v 10.30 hod. v Mašťově
v 13.30 hod. v Podlesicích
farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
každé úterý v 17.00 hod.
– mše sv. ve františkánském kostele
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian
Jáhen: Mgr. Jan Hrubý