Aktuálně

 • Pondělí od 16.45 hodin
  – Je možné se zúčastnit ve farním kostele v Kadani setkání společenství "Modlitby matek".
  Srdečně zveme.

 • Adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní ve farním kostele v Kadani
  – Pondělí, středa, čtvrtek: 8.00–9.00 hod.
  – Úterý, pátek: 8.00–8.30 hod.
  – Pátek: 16.30–17.15 hod.
  – Je přítomen kněz, lze přijmout také svátost pokání.
  – Jinak lze tuto svátost přijmout v kostele vždy 1/2 hod. před začátkem mše svaté.


Březen

 • Poselství svatého otce Františka k postní době 2023

 • Postní výzva 40x40
  – 40 modlitebních úmyslů na 40 dní postního období
  rozpis úmyslů a úryvků
  – Biskupství ostravsko-opavské, Modlitební výzva biskupa Martina pro postní dobu

 • Pátek 3., 10., 17., 24. a 31.  3. v 16.45 hodin
  – Pobožnost křížové cesty ve farním kostele v Kadani.

 • Sobota 4. 3. ve 14.00 hodin
  – Pietní setkání na společnou modlitbu na hřbitově u hrobu obětí ze 4. 3. 1919.
  Vzpomeneme na všechny účastníky této události.

 • Sobota 11. 3. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Sobota 18. 3. v 15.00 hodin – Pobožnost křížové cesty
  – začátek ve farním kostele Povýšení Sv. Kříže přes Smetanovy sady do františkánského kláštera
  – Pobožnost konáme každý rok a modlíme se za všechny, kteří nyní v Kadani žijeme.
  Srdečně zveme k modlitbě.

Aktuálně
každý pátek v 16.45 hod.
– pobožnost křížové cesty ve farním kostele v Kadani
11. 3. v 15.00 hod.
– mše sv. v Úhošťanech
18. 3. v 15.00 hod.
– Pobožnost křížové cesty
farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
každé úterý v 17.00 hod.
– mše sv. ve františkánském kostele
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian
Jáhen: Mgr. Jan Hrubý