Aktuálně

Změna emailové adresy farnosti

Naše původní adresa farnostkadan@centrum.cz bude po určitou dobu ještě aktivní.
Ale již nyní korespondujte, prosím, výhradně na nové adrese farnost.kadan@dltm.cz.
Děkujeme za pochopení.


Oprava varhan v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani

je plánována od května 2019 do prosince 2021 (více)

Pokud se rozhodnete přispět finančním darem, je to možné v hotovosti (na farním úřadě) nebo převodem na sbírkový účet:
Oprava varhan - kostel Sv. Kříže Kadaň, č. ú.: 115-8460560267/0100.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vystavíme Potvrzení o poskytnutém daru.

Infozáložky: strana 1, strana 2


Staň se dobrovolníkemvíce


Bohoslužby – Svatý týden a Velikonoce


Květen

 • Středa 1. 5. ve 14.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Mikulovicích.
  – Snažíme se, aby radostné velikonoční ALELUJA zaznělo postupně ve všech našich kostelích.
  – Srdečně Vás do Mikulovic zveme a těšíme se na setkání s Vámi.

 • Neděle 19. 5.
  v 10.00 hodin koncert Bohemiachor & Kadaň zpívá (více info) plakátek
  vyjímečně od 11.00 hodin mše svatá v Mašťově

 • Pátek 24. 5. 2019 17–22 hodin
  NOC KOSTELŮ 2019 >>>program

 • Sobota 25. 5. v 15.00 hodin
  – Mše svatá ve františkánském kostele.
  – Vchod do kostela je klášterní fortnou.

Duben

 • Sobota 6. 4. v 15.00 hodin
  – Pobožnost křížové cesty z farního kostela Povýšení Sv. Kříže do františkánského kostela.
  – Začátek ve farním kostele.
  – Modlíme se za nás všechny, kteří v Kadani žijeme. Srdečně zveme k modlitbě.


Aktuálně
Bohoslužby – Svatý týden a Velikonoce
farnost Kadaň a Mašťov
plakátek
24. 5. 17–22 hodin
NOC KOSTELŮ 2019
program
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian