Aktuálně

Oprava varhan v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani

je plánována od května 2019 do prosince 2021 (více)

1. etapa opravy varhan v našem farním kostele Povýšení Sv. Kříže byla dokončena. Vynaloženo bylo 317.531,- Kč. Díky finančním darům jednotlivců, firem a města Kadaň. Pokud by někdo z dárců chtěl uplatnit odpočet z daně, napište nám o tom na e-mail. Oprava varhan přechází do druhé etapy a plánujeme další benefiční koncerty a kulturní akce.

V roce 2020 byla zahájena další etapa opravy varhan – Oprava I. a II. manuálu
– rozebrání, čištění a kontrola vzdušnic a píšťalnic, čistění píšťal, intonační dorovnávky a ladění

Pokud se rozhodnete přispět finančním darem, je to možné v hotovosti (na farním úřadě) nebo převodem na sbírkový účet:
Oprava varhan - kostel Sv. Kříže Kadaň, č. ú.: 115-8460560267/0100.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vystavíme Potvrzení o poskytnutém daru.


Srpen

 • Sobota 8. 8. v 15.00 hodin
  Poutní mše svatá v kostele sv. Vavřince v Želině.

 • Neděle 9. 8. ve 13.00 hodin
  Poutní mše svatá v kostele sv. Vavřince v Podlesicích.

 • Neděle 9. 8. ve 17.00 hodin – Nedělní koncert (plakát)
  – vystoupí Josef Hroch (varhany, zpěv), Eliška Hrochová (zpěv), Petr Novotný (varhany)
  – kostel Povýšení sv. Kříže v Kadani
  – vstupné dobrovolné (výtěžek bude použit na opravy kostela)
  Pan Josef Hroch pracuje s panem Petrem Strakošem již druhý rok na opravě kadaňských varhan. Budeme tedy moci v jeho podání slyšet jak se nástroj dostává do dobré kondice. Pan Josef Hroch je varhaník a zpěvák. Přijede též zazpívat Eliška Hrochová, která studuje zpěv a zahraje mladý varhaník Petr Novotný. Přijďte na Nedělní koncert a pozvěte i své známé.

 • Neděle 16. 8. v 10.30 hodin
  Poutní mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově.

Červenec

 • Neděle 5. 7.
  – v 8.00 hodin mše svatá v Kadani (farní kostel)
  – v 10.00 hodin poutní mše svatá v kapli Panny Marie Pomocné na Vintířovkém vrchu
  – v 16.00 hodin mše svatá v Mašťově

 • Sobota 11. 7. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Sobota 11. 7. 2020 v 17.00 hodin – violový a varhanní koncert
  – vystoupí Eva Mokrá (viola) a Tetiana Tishchenko (varhany)
  – kostel Povýšení sv. Kříže v Kadani (plakát benefičního koncertu pro varhany)
  – vstupné dobrovolné (výtěžek bude použit na opravu varhan)

 • Neděle 12. 7.
  – v 10.30 hodin poutní mše svatá v kostele sv. Markéty ve Vintířově (na návsi)
  – v 16.00 hodin mše svatá v Mašťově

 • Sobota 25. 7. v 10.00 hodin
  Poutní mše svatá v kostele sv. Jakuba ve Veliké Vsi.

Aktuálně
Poutní mše sv.
– 25. 7., 10.00 hod. Veliká Ves
– 8. 8., 15.00 hod. Želina
– 9. 8., 13.00 hod. Podlesice
– 16. 8., 10.30 hod. Mašťov
9. 8. v 17.00 hod.
– Nedělní koncert v Kadani
– kostel Povýšení sv. Kříže

Pokračuje oprava varhan (etapa 2020)
– oprava I. a II. manuálu
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian