Aktuálně


Březen

 • Pátek 1. a 8. 3. v 16.45 hodin
  Pobožnost křížové cesty ve farním kostele v Kadani.


Únor

 • Sobota 10. 2. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Pátek 16. a 23. 2. v 16.45 hodin
  Pobožnost křížové cesty ve farním kostele v Kadani.


Leden 2024

 • Sobota 13. 1. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Neděle 28. 1. v 15.00 hodin
  ekumenická bohoslužba slova v kostele sv. Jana Křtitele
  – Jako každoročně se v rámci modliteb za sjednocení setkají křesťané ke společné modlitbě.
  – Jste do společenství srděčně zváni.

Aktuálně
1. a 8. 3. v 16.45 hod.
– pobožnost křížové cesty ve farním kostele v Kadani
10. 2. v 15.00 hod.
– mše sv. v Úhošťanech
farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
každé úterý v 17.00 hod.
– mše sv. ve františkánském kostele
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Farní vikář: Jan Burian
Výpomocný duchovní: Mgr. Jan Hrubý