Aktuálně

Změna emailové adresy farnosti

Naše původní adresa farnostkadan@centrum.cz bude po určitou dobu ještě aktivní.
Ale již nyní korespondujte, prosím, výhradně na nové adrese farnost.kadan@dltm.cz.
Děkujeme za pochopení.


Oprava varhan v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani

je plánována od května 2019 do prosince 2021 (více)

Pokud se rozhodnete přispět finančním darem, je to možné v hotovosti (na farním úřadě) nebo převodem na sbírkový účet:
Oprava varhan - kostel Sv. Kříže Kadaň, č. ú.: 115-8460560267/0100.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vystavíme Potvrzení o poskytnutém daru.

Infozáložky: strana 1, strana 2


Děkuji Vám všem, kteří jste s velkým osobním nasazením zajistili program letošní Noci kostelů v Kadani – v kostele Povýšení Sv. Kříže, v kostele Sv. Rodiny a v Růžencové kapli. S požehnáním Josef Čermák, farář


Srpen

 • Sobota 3. 8. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Sobota 10. 8. v 15.00 hodin
  Poutní mše svatá v kostele sv. Vavřince v Želině.

 • Neděle 11. 8. ve 13.00 hodin
  Poutní mše svatá v kostele sv. Vavřince v Podlesicích.

 • Neděle 18. 8. v 10.30 hodin
  Poutní mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově.

 • Sobota 31. 8. v 15.00 hodin
  – Mše svatá ve františkánském kostele v Kadani.
  – Po mši svaté na Svatováclavské vinici v klášterní zahradě "Zarážení hory", starý vinařský zvyk.


Červenec

 • Pátek 5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
  – v 8.30 hodin mše svatá v Kadani (farní kostel)
  – v 10.30 hodin mše svatá v Mašťově
  – Večerní mše svatá v Kadani nebude.

 • Neděle 7. 7.
  – v 8.00 hodin mše svatá v Kadani (farní kostel)
  – v 10.00 hodin poutní mše svatá v kapli Panny Marie Pomocné na Vintířovkém vrchu
  – v 16.00 hodin mše svatá v Mašťově
  – v 18.00 hodin mše svatá v kostele Sv. Rodiny v Kadani

 • Sobota 13. 7. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Neděle 14. 7.
  – v 8.30 hodin mše svatá v Kadani (farní kostel)
  – v 10.30 hodin poutní mše svatá v kostele sv. Markéty ve Vintířově (na návsi)
  – v 13.30 hodin mše svatá v kostele sv. Mikuláše a Jména Panny Marie ve Vilémově
  – v 16.00 hodin mše svatá v Mašťově
  – v 18.00 hodin mše svatá v kostele Sv. Rodiny v Kadani

 • Sobota 20. 7. v 15.00 hodin
  – Mše svatá ve františkánském kostele v Kadani.

 • Sobota 27. 7.
  10.00–18.00 hodin kostel sv. Mikuláše v Mikulovicích u Vernéřova – celodenní program Živá kronika program
  – v 10.00 hodin poutní mše svatá v kostele sv. Jakuba ve Veliké Vsi
  – v 18.00 hodin v kostele Sv. Rodiny v Kadani koncert Gregorianská schola sv. Anny (více info) plakátek


Červen

 • Sobota 1. 6. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Jana Evangelisty v Zahořanech.

 • Neděle 2. 6. v 8.30 hodin
  – Mše svatá ve farním kostele v Kadani s texty ze Slavnosti Nanebevstoupení Páně.

 • Sobota 8. 6. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Vavřince v Želině.

Aktuálně

POUTNÍ mše svaté

7. 7. v 10.00 hodin
– Vintířovký vrch, kaple Panny Marie Pomocné
14. 7. v 10.30 hodin
– Vintířov, kostel sv. Markéty
27. 7. v 10.00 hodin
– Veliká Ves, kostel sv. Jakuba
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian