Aktuálně

Oprava varhan v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani

je plánována od května 2019 do prosince 2021 (více)

Pokud se rozhodnete přispět finančním darem, je to možné v hotovosti (na farním úřadě) nebo převodem na sbírkový účet:
Oprava varhan - kostel Sv. Kříže Kadaň, č. ú.: 115-8460560267/0100.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vystavíme Potvrzení o poskytnutém daru.

Infozáložky: strana 1, strana 2

1. etapa opravy varhan v našem farním kostele Povýšení Sv. Kříže byla dokončena. Vynaloženo bylo 317.531,- Kč. Díky finančním darům jednotlivců, firem a města Kadaň. Pokud by někdo z dárců chtěl uplatnit odpočet z daně, napište nám o tom na e-mail. Oprava varhan přechází do druhé etapy a plánujeme další benefiční koncerty a kulturní akce.


Březen 2020

 • Sobota 14. 3. v 15.00 hodin
  – mše sv. v kostele sv. Havla v Úhošťanech

 • Sobota 21. 3. v 15.00 hodin – Pobožnost křížové cesty
  – začátek ve farním kostele Povýšení Sv. Kříže přes Smetanovy sady do františkánského kláštera
  – Pobožnost konáme každý rok a modlíme se za všechny, kteří nyní v Kadani žijeme.
  Srdečně zveme k modlitbě.

 • Sobota 28. 3. – postní duchovní obnova
  – povede P. Jakub Karel Berka O.Praem
  – téma obnovy: Zústaň člověkem
  – v 8.00 hod. mše svatá ve farním kostele
  – v 9.00 hod. a v 10.30 hod. přednášky v sále na děkanství (potřebné zázemí je zajištěno)
  – Během dopoledne bude příležitost k přijetí svatosti smíření.
  – Obnova bude po poledni zakončena Křížovou cestou ruky.
  Srdečně Vás zveme, využijte tuto dobrou příležitost.

Únor 2020

 • Neděle 2. 2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu
  – při bohoslužbách budou požehnány hromniční svíce (svíce připravíme)

 • Středa 12. 2. v 17.00 hodin
  – mše sv. v kapli sv. Gabriela v Němčanech

 • Čtvrtek 13. 2. – schůze krušnohorského vikariátu v Kadani
  – v 9.30 hodin mše sv. za nemocné ve farním kostele Povýšení Sv. Kříže
  Srdečně zveme.

 • Středa 26. 2. – Popeleční středa, začátek svatopostní doby
  – v 17.15 hodin mše sv. s udělováním popelce ve farním kostele
  – v 18.00 hodin v budově děkanství č. 85 v bývalé děkanské jídelně bude pokračovat Popeleční večer (program bude upřesněn)

 • Sobota 29. 2. v 15.00 hodin
  – mše sv. ve františkánském klášteře v kapli sv. Kateřiny Alexandrijské
  – vchod do kostela je klášterní fortnou


Leden 2020

 • Sobota 25. 1. v 15.00 hodin
  – mše sv. ve františkánském klášteře v kapli sv. Kateřiny Alexandrijské
  – vchod do kostela je klášterní fortnou

 • Neděle 26. 1. v 15.00 hodin – Den Bible
  – ekumenická bohoslužba slova v kostele sv. Jana Křtitele
  – společná modlitba křesťanů z Kadaně, Žatce, Klášterce nad Ohří
  – finanční sbírka při bohoslužbě bude věnována NADĚJI v Klášterci nad Ohří

Aktuálně
středa 26. 2. 2020
– Popeleční středa
– Popeleční večer
sobota 21. 3. 2020
– Pobožnost křížové cesty
sobota 28. 3. 2020
– Postní duchovní obnova
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian