Aktuálně

Oprava varhan v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani

je plánována od května 2019 do prosince 2021 (více)

1. etapa opravy varhan v našem farním kostele Povýšení Sv. Kříže byla dokončena. Vynaloženo bylo 317.531,- Kč. Díky finančním darům jednotlivců, firem a města Kadaň.

V roce 2020 pokračovala 2. etapa opravy varhan ve farním kostele Povýšení Svatého Kříže v Kadani. Celková cena díla byla 190.000,- Kč.

 • Proběhla oprava II. manuálu v rozsahu:
  – rozebrání, čištění, kontrola vzdušnic a píšťalnic, čištění píšťal, intonační dorovnávky a ladění
  Cena díla: 105.000,- Kč

 • Proběhla oprava I. manuálu v rozsahu:
  – rozebrání, čištění, kontrola vzdušnic a píšťalnic, čištění píšťal, intonační dorovnávky a ladění
  Cena díla: 85.000,- Kč

 • K úhradě finančních nákladů přispěli:
  – Město Kadaň - neinvestiční finanční dotace (85.000,- Kč)
  – 1. benefiční koncert 21. 6. 2020 – Kadaň zpívá, Hlahol Chomutov (9.700,- Kč)
  – 2. benefiční koncert 11. 7. 2020 – Eva Mokrá, Tetiana Tishchenko (6.100,- Kč)
  – 3. benefiční koncert 22. 11. 2020 - koncert se z důvodu protiepidemických opatření Vlády ČR nekonal.
  – Ostatní finanční náklady byly uhrazeny z příspěvků fyzických a právnických osob.

Pro letošek je vše uhrazeno. Všem dárcům děkujeme za pomoc. Účinkujícím na benefičních koncertech a všem, kteří jste pomáhali při zajišťování 2. etapy opravy děkuji. V roce 2021 by měla být celková oprava varhan dokončena opravou pedálového stroje.
Josef Čermák, děkan

Pokud se rozhodnete přispět finančním darem, je to možné v hotovosti (na farním úřadě) nebo převodem na sbírkový účet:
Oprava varhan – kostel Sv. Kříže Kadaň, č. ú.: 115-8460560267/0100.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vystavíme Potvrzení o poskytnutém daru.


Září

 • Sobota 4. 9. v 15.00 hodin
  – Mše svatá ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie a 14-ti Sv. Pomocníků v Kadani.
  – Po mši svaté ve Svatováclavské vinici v areálu klášterní zahrady tzv. "Zavírání hory".

 • Sobota 11. 9. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Sobota 11. 9. a neděle 12. 9.
  – Připojíme se ke Dnům evropského kulturního dědictví.
  – Po oba dny bude od 10.00 hod. do 16.00 hod. otevřen farní kostel Povýšení Sv. Kříže, kostel Sv. rodiny, kostel Stětí sv. Jana Křtitele a kaple Růžencového bratrstva.
  – V kapli Růžencového bratrstva je instalována výstava linorytů jáhna Mgr. Jana Hrubého s tématem 14-ti sv. Pomocníků v nouzi. Možno navštívit a shlédnout v sobotu a v neděli dopoledne, jindy po telefon. domluvě na čísle 474 344 463.

 • Neděle 12. 9. – farní kostel
  – v 8.30 hodin poutní mše svatá v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani
  – v 9.30 hodin poutní koncert – vystoupí Přemysl Kšica (varhany) a Miroslav Smrčka (trubka)
  – v 10.00 hodin poutní pohoštění v budově děkanství
  Srdečně zveme.

 • Neděle 12. 9. v 11.00 hodin
  – Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově.

 • Úterý 14. 9. v 16.00 hodin
  – Mše svatá ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie a 14-ti Sv. pomocníků v Kadani.
  – Ve farním kostele mše svatá nebude.
  – Od 17.00 hodin bude v refektáři kláštera přednáška doc. Petra Hlaváčka.

 • Neděle 19. 9. v 8.30 hodin
  – Při mši svaté bude 1. svaté přijímání.
  – Paní katechetka přijede k dokončení přípravy ve středu 8. 9. a ve středu 15. 9. v 15.30 hod.
  Možnost vyučování náboženství bude vždy ve středu v 16.00 hod.

 • Neděle 19. 9. v 11.00 hodin
  Poutní mše svatá u kaple sv. Ludmily na Chmelištné (farnost Mašťov).

 • Sobota 25. 9. v 9.00 hodin
  – Mše svatá ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie a 14-ti Sv. Pomocníků v Kadani na poděkování za úrodu hroznů a ovoce.
  – Na sobotu 25. 9. je ohlášeno v Kadani Svatováclavské vinobraní.

 • Sobota 25. 9. v 15.00 hodin
  Poutní mše svatá v kostele sv. Michaela Archanděla ve Zlovědicích, po mši sv. bude před kostelem malé občerstvení.

 • Úterý 28. 9. Slavnost sv. Václava, mučedníka
  – v 8.30 hodin mše svatá v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani
  Nebude mše svatá ve františkánském kostele.
  – v 10.30 hodin mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově

 • Středa 29. 9. ve 14.30 hodin
  Poutní mše svatá v kapli sv. Gabriela v Němčanech.


Srpen

 • Sobota 7. 8. v 15.00 hodin
  Poutní mše svatá v kostele sv. Vavřince v Želině.

 • Sobota 14. 8. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Neděle 15. 8. v 10.30 hodin
  Poutní mše svatá ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově.

 • Neděle 15. 8. ve 14.00 hodin
  Poutní mše svatá v kostele sv. Vavřince v Podlesicích.

 • Sobota 21. 8. v 10.00 hodin
  františkánský kostel Zvěstování Panny Marie a 14-ti Sv. pomocníků v Kadani
  – Mše svatá s požehnáním kostela po opravě, s požehnáním oltáře, nových varhan a svatostánku (plakát).
  – Pontifikální mši svatou slouží Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, nové varhany rozezní Mgr. Radek Rejšek, zazpívá Collegium hortense.

 • Sobota 28. 8. v 8.00 hodin
  poutní mše svatá v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Kadani.
  – Ve farním kostele mše svatá nebude.

 • Úterý 31. 8. ve 14.30 hodin
  – Mše svatá v kapli sv. archanděla Gabriela v Němčanech.

 • Úterý 31. 8. ve 17.00 hodin
  – Mše svatá ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie a 14-ti Sv. pomocníků v Kadani.
  – Ve farním kostele mše svatá nebude.

Aktuálně
11. 9. v 15.00 hod.
– mše sv. v Úhošťanech
11. a 12. 9.
– Dny evropského kulturního dědictví
12. 9.
– 8.30 hod. poutní mše sv. v Kadani
– poutní koncert a pohoštění
– 11.00 hod. mše sv. v Mašťově
14. 9. v 16.00 hod.
– mše sv. ve františkánském kostele v Kadani
19. 9. v 11.00 hod.
– poutní mše sv. na Chmelištné
farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian
Jáhen: Mgr. Jan Hrubý