Aktuálně

Oprava varhan v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani

je plánována od května 2019 do prosince 2021 (více)

1. etapa opravy varhan v našem farním kostele Povýšení Sv. Kříže byla dokončena. Vynaloženo bylo 317.531,- Kč. Díky finančním darům jednotlivců, firem a města Kadaň. Pokud by někdo z dárců chtěl uplatnit odpočet z daně, napište nám o tom na e-mail. Oprava varhan přechází do druhé etapy a plánujeme další benefiční koncerty a kulturní akce.

V roce 2020 byla zahájena další etapa opravy varhan – Oprava I. a II. manuálu
– rozebrání, čištění a kontrola vzdušnic a píšťalnic, čistění píšťal, intonační dorovnávky a ladění

Pokud se rozhodnete přispět finančním darem, je to možné v hotovosti (na farním úřadě) nebo převodem na sbírkový účet:
Oprava varhan - kostel Sv. Kříže Kadaň, č. ú.: 115-8460560267/0100.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vystavíme Potvrzení o poskytnutém daru.


Říjen

 • Sobota 29. 10. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v poutní kapli Panny Marie Pomocné na Vintířovkém vrchu.


Září

 • Sobota 5. 9. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kapli svaté Kateřiny ve františkánském klášteře v Kadani.
  Následuje "Zavírání hory" na Svatováclavské vinici na klášterní zahradě.

 • Sobota 12. 9. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Sobota 12. a neděle 13. 9.
  Farní kostel Povýšení Sv. Kříže bude otevřený k prohlídce v rámci Dnů evropského kulturního dědictví:
  – sobota 10.00–16.00 hodin
  – neděle 10.00–13.00 hodin a 15.00–16.00 hodin (V neděli 13.30–15.00 hodin je v kostele bohoslužba katolíků východního obřadu, v této době není prohlídka kostela možná.)

 • Neděle 13. 9. – farní kostel
  – v 8.30 hodin poutní mše svatá v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani (plakát)
  – v 9.30 hodin poutní koncert – vystoupí Přemysl Kšica (varhany) a Miroslav Smrčka (trubka)
  – v 10.00 hodin poutní pohoštění v budově děkanství

 • Neděle 13. 9. v 11.00 hodin
  Poutní mše svatá před kaplí sv. Ludmily v Chmelištné (farnost Mašťov).

 • Neděle 13. 9. v 15.00 hodin
  Poutní mše svatá v kostele Narození Panny Marie v Radonicích.

 • Sobota 26. 9.
  – Svatováclavské vinobraní je pro tento rok v Kadani zrušeno.
  Mše svatá na poděkování za úrodu ovoce a vína bude sloužena v 9.00 hodin ve farním kostele Povýšení Sv. Kříže.
  – Ve 14.00 hodin bude na hřbitově u hrobu pochovaných ze 4. 3. 1919 pobožnost s připomínkou uzavřené Svatováclavské deklarace a s modlitbou za živé i zesnulé.

 • Pondělí 28. 9. – Slavnost sv. Václava, mučedníka
  – V 8.30 hodin mše svatá v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani.
  – V 10.30 hodin mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mašťově.
  – V 15.00 hodin poutní mše svatá v kostele sv. Archanděla Michaela ve Zlovědicích. Po bohoslužbě bude před kostelem příležitost k občerstvení.

 • Úterý 29. 9. v 15.30 hodin – Svátek sv. Archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
  Poutní mše svatá v kapli sv. Gabriela v Němčanech.

Aktuálně
28. 9. Slavnost sv. Václava
– 8.30 hod. mše sv. v Kadani
– 9.30 hod. mše sv. v Mašťově
– 15.00 hod. mše sv. ve Zlovědicích

29. 9. v 15.30 hod.
– mše sv. v Němčanech
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian