Aktuálně


Květen

 • Středa 1. 5. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Mikulovicích.

 • Sobota 4. 5. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Jana Evangelisty v Zahořanech.

 • Úterý 7. 5.
  – 17.00 hodin mše svatá ve františkánském kostele v Kadani (za charitní dílo v Kadani)
  – 17.45 hodin klášterní zahrada, požehnání přírodě a krajině

 • Středa 8. 5. v 10.30 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Markéty ve Vintířově na návsi.

 • Sobota 11. 5. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Pondělí 13. 5. v 17.00 hodin
  – Mše svatá ve františkánském kostele v Kadani.

 • Úterý 14. 5. – mše svatá v Kadani NEBUDE

 • Sobota 18. 5. – Duchovní obnova (před Svatodušními svátky)
  Mše svatá ve farním kostele v 8.00 hodin nebude.
  – V 9.00 hodin začne ve farním kostele duchovní obnova. Vede P. Vojtěch Suchý S.J.
  – Dopoledne v 9.00 hodin a v 11.00 hodin budou přednášky.
  V mezičase možnost přijetí svátosti pokání nebo příležitost k duchovnímu rozhovoru s knězem.
  Mše svatá ve 12.30 hodin bude z Vigilie Slavnosti Seslání Ducha Svatého.
  Po mši svaté možnost občerstvení a sdílení ve farním sále na děkanství.
  Srdečně zveme.


Duben

 • Středa 3. 4. v 14.30 hodin
  – Mše svatá v kapli sv. Gabriela v Němčanech.

 • Sobota 6. 4. v 15.00 hodin
  Poutní mše svatá v kapli Božího milosrdenství v Brodcích.

 • Pondělí 8. 4. v 17.00 hodin – Slavnost Zvěstování Páně
  – Mše svatá ve františkánském kostele v Kadani.

 • Úterý 9. 4. v 17.15 hodin
  – Mše svatá ve farním kostele v Kadani.

 • Sobota 13. 4. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Havla v Úhošťanech.

 • Sobota 20. 4. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Vavřince v Želině.

 • Neděle 21. 4. – 4. neděle velikonoční
  – neděli "Dobrého Pastýře", den modliteb za povolání k duchovnímu stavu, prožijeme letos v naší farnosti se dvěma bohoslovci, kteří se studiem na KTF a formací v AKS v Praze připravují pro litoměřickou diecézi na kněžství. Přijedou: Lukáš Němeček, bohoslovec 5. ročníku a Marek Láska, bohoslovec 2. ročníku.
  V sobotu v 15.00 hod. s námi budou na mši svaté v kostele sv. Vavřince v Želině.
  V neděli v 8.30 hod. na mši svaté ve farním kostele na Mírovém náměstí. Projevili jste přání po mši svaté, asi v 9.30 hod. s našimi vzácnými hosty pobýt, pohovořit a občerstvit se ve farním sále na děkanství. Přijít je možno přes kostel nebo vchodem do budovy děkanství. Srdečně zveme.
  – Odpoledne v 15.00 hod. budou ještě bohoslovci na mši svaté v kostele Narození Panny Marie v Radonicích.

 • Poselství papeže Františka k 61. dni modliteb za povolání k duchovnímu stavu

 • Sobota 27. 4. v 15.00 hodin
  – Mše svatá v kostele sv. Jakuba ve Veliké Vsi.

Aktuálně
18. 5.
– Duchovní obnova
14. 5.
– mše sv. v Kadani NEBUDE
13. 5. v 17.00 hod.
– mše sv. ve františkánském kostele
11. 5. v 15.00 hod.
– mše sv. v Úhošťanech
8. 5. v 10.30 hod.
– mše sv. ve Vintířově
farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
každé úterý v 17.00 hod.
– mše sv. ve františkánském kostele
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Farní vikář: Jan Burian
Výpomocný duchovní: Mgr. Jan Hrubý