Bohoslužby ve farnostech Kadaň a Mašťov

Farní kostel v Kadani

Povýšení Sv. Kříže

farní kostel

Alžbětinský klášter

kostel sv. Rodiny

kostel sv. Rodiny

Františkánský klášter

kostel 14ti sv. Pomocníků

Františkánský klášter

Domov pro seniory

kaple sv. Zdislavy v Kadani

Domov pro seniory

Farní kostel Mašťov

Nanebevzetí Panny Marie

Mašťov

Mikulovice

kostel sv. Mikuláše

Mašťov

Radonice

kostel Narození Panny Marie

Radonice

Brodce

kaple Božího Milosrdenství

Brodce

Němčany

kaple sv. Gabriela

Němčany

Podlesice

kostel sv. Vavřince

Podlesice

Úhošťany

kostel sv. Havla

Úhošťany

Veliká Ves

kostel sv. Jakuba

Veliká Ves

Vilémov

sv. Mikuláše a Jména Panny Marie

Vilémov

Vintířov

kaple Panny Marie Pomocné

Vintířov

Vintířov

kostel sv. Markéty na návsi

Vintířov

Zahořany

kostel sv. Jana Evangelisty

Zahořany

Zlovědice

kostel sv. Michaela Archanděla

Zlovědice

Želina

kostel sv. Vavřince

Želina
Aktuálně
20. 11. ve 15.00 hod.
– mše sv. v Úhošťanech
20. 11. v 17.00 hod.
– varhanní koncert v kostele Povýšení Sv. Kříže v Kadani
16. 11. v 17.00 hod.
– zádušní mše sv. ve fr. kostele
23. 11. v 18.00 hod.
– 3. setkání Synodní cesty v refektáři fr. kláštera
farní kostel v Kadani
– je otevřený každý den 8.00–18.00 hod.
Kontakt

Římskokatolická farnost-děkanství
Mírové náměstí 84
432 01 Kadaň
tel.: +420 474 344 463
email: farnost.kadan@dltm.cz
IČO: 47792647

Děkan: Josef Čermák
Vikář: Jan Burian
Jáhen: Mgr. Jan Hrubý

-->